Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Zebranie wiejskie sołectwa Prusy 19.04.2022

Sołtys Prus zaprasza na zebranie wiejskie, które odbędzie się 19 kwietnia 2022 o godz. 18.00 w Szkole Podstawowej w Prusach w sprawie zmiany zadania z funduszu sołeckiego na rok 2022.

W przypadku mniejszej niż określona w Statucie Sołectwa frekwencji (tj. 1/10 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa), zebranie w drugim terminie odbywa się w tym samym dniu po upływie 15 minut. 


sołtys Prus Elżbieta Konieczna

2022-04-11