Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Konsultacje dla Sołectwa Rawałowice - przypomnienie

Przypominamy Mieszkańcom Sołectwa Rawałowice, że do 2 stycznia 2023 r. mogą wziąć udział w konsultacjach, których przedmiotem jest zmiana Statutu Sołectwa Rawałowice polegająca na wyznaczeniu drugiego terminu zebrania wiejskiego jedną godzinę później po pierwszym terminie.

Konsultacje polegać będą na udostępnieniu projektu zmiany Statutu Sołectwa Rawałowice:
    • w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kocmyrzów-Luborzyca,
    • na stronie internetowej Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca,
    • w siedzibie Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca,
    • udostępnieniu projektu zmiany Statutu Sołectwa u Sołtysa

Konsultacje odbędą się w formie przyjmowania pisemnych opinii i wniosków dotyczących treści projektu zmiany Statutu Sołectwa.
Pisemne opinie i wnioski zawierające imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz podpis zgłaszającego, mogą być składane:
– w siedzibie Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca /ul. Jagiellońska 7, 32-010 Luborzyca/,
– za pośrednictwem poczty tradycyjnej,
– przesyłane drogą elektroniczną na adres mailowy info@kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl  oraz poprzez ePUAP.


Wyniki konsultacji mają charakter opiniodawczy i nie są wiążące dla organów Gminy.

2022-12-29