Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Zawiadomienie Sesja Rady Gminy 25.02.2019 r.

Zawiadamiam, że w dniu 25 lutego 2019 r. o godz. 16.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca /II piętro, sala obrad/ odbędzie się V Sesja Rady Gminy.

Porządek obrad:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej IV Sesji Rady Gminy.
2. Spotkanie z Przedstawicielami Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie.
3. Informacja Wójta Gminy i Przewodniczących Komisji o pracy między sesjami.
4. Uchwalenie statutów sołectw Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.
5. Określenie terminu wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia stałego zakazu spożywania sprzedaży i podawania napojów alkoholowych w miejscach publicznych.
7. Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Krakowskiemu.
8. Zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2025.
9. Sprawy bieżące i wolne wnioski.


/-/ mgr Małgorzata Doniec
Przewodnicząca Rady Gminy
Kocmyrzów-Luborzyca

2019-02-21