Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Zawiadomienie o XLVIII Sesji Rady Gminy w dniu 28.08.2023r.

Zawiadamiam, że w dniu 28 sierpnia 2023 r. /poniedziałek/ o godz. 15.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, II piętro, sala obrad odbędzie się XLVIII Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.

Porządek obrad:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej XLVII Sesji Rady Gminy.
2. Informacja Wójta Gminy i Przewodniczących Komisji o pracy między sesjami.
3. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Kocmyrzowie - Luborzycy.
4. Wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia w sprawie nieodpłatnego przejęcia infrastruktury wodociągowej położonej na terenie gminy i sprzedaży hurtowej wody.
5. Wyrażenie zgody na najem lokalu dla dotychczasowego najemcy Rehabilitacja NZOZ „Madzia” Kocmyrzów.
6. Wyrażenie zgody na nabycie dwóch działek położonych w Baranówce.
7. Wyrażenie zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym określonej części nieruchomości gruntowej w Rawałowicach.
8. Rozpatrzenie skarg.
9. Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Krakowskiemu na realizację zadania drogowego w 2023 roku.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia dotacji dla jednostek OSP.
11. Zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata
2023-2035.
12.Sprawy bieżące i wolne wnioski.


Transmisja obrad Sesji na stronie https://kocmyrzow-luborzyca.sesja.pl/


/-/ Małgorzata Doniec
Przewodnicząca Rady Gminy

2023-08-23