Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Zwrot akcyzy-wydłużony termin składania wniosków

Urząd Gminy Kocmyrzów-Luborzyca informuje, że w związku ze zmianą ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wyjątkowo w 2019 r. pierwszy termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego został przedłużony do dnia 1 kwietnia.

 

W związku z powyższym wnioski można składać dodatkowo w okresie:

do dnia 1 kwietnia 2019 r. - wraz z fakturami VAT ( lub ich kopiami) dokumentującymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 stycznia 2019 r.

 

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2019 r. wynosi

100,00 zł * ilość ha użytków rolnych oraz

30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

 

Wypłata zwrotu podatku nastąpi w terminie od dnia 1 kwietnia od dnia 31 maja 2019 r.

 

WNIOSEK o zwrot podatku akcyzowego

FORMULARZ informacji

2020-01-07