Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Zmiana terminu wywozu odpadów w miejscowościach Maciejowice, Luborzyca, Pietrzejowice, Baranówka

W związku z dniem wolnym od pracy przypadającym na 15.08.2023 roku przypominamy o zmianie terminu wywozu odpadów w miejscowościach: Maciejowice, Luborzyca, Pietrzejowice, Baranówka.

Odbiór odpadów w tych miejscowościach zostanie zrealizowany:

  • Za 15.08.2023 odpady zmieszane i BIO będą odbierane w Maciejowicach, Luborzycy oraz Pietrzejowicach w dniu 19.08.2023 (SOBOTA);
  • Za 15.08.2023 odpady segregowane w miejscowości: Baranówka będą odbierane w dniu 19.08.2023 (SOBOTA);

Odbiór odpadów jest realizowany zgodnie z obowiązującym harmonogramem:

https://www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl/media/8205/nowy-harmonogram-2023-odpady-komunalne-i-bio.pdf

https://www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl/media/8206/nowy-harmonogram-2023-odpady-segregowane.pdf

https://www.kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl/media/8207/nowy-harmonogram-2023-wielkogabaryty.pdf

 

 

2024-03-15