Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Zmiana harmonogramu odbioru odpadów komunalnych

W celu optymalizacji procesu odbioru odpadów spod posesji, frakcje odpadów zbieranych w sposób selektywny (papier, plastik, szkło), będą odbierane w odrębnych terminach.
Odpady biodegradowalne w okresie od kwietnia do października, będą zbierane dwa razy w miesiącu wraz z odpadami zmieszanymi.

2021-03-29