Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Zebranie wiejskie Wysiołek Luborzycki - II termin

Sołtys miejscowości Wysiołek Luborzycki, pani Anna Kaczmarczyk, zaprasza mieszkańców miejscowości Wysiołek Luborzycki na zebranie wiejskie /drugi termin/, które odbędzie się w dniu 31 stycznia 2019 roku o godz. 17.00 w budynku Szkoły Podstawowej /Gimnazjum/.

Tematy zebrania:
1. Zaopiniowanie projektu statutu sołectwa
2. Sprawy bieżące

2020-01-07