Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Zebranie wiejskie w Luborzycy

Sołtys wsi Luborzyca zawiadamia, że w dniu 30.08.2019 r. (piątek) o godz. 18.00 w sali obrad Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca (II piętro) odbędzie się zebranie wiejskie.

Tematy zebrania:

- przeznaczenie funduszu sołeckiego 38 840,20 zł

- stan infrastruktury drogowej, bezpieczeństwo na terenie sołectwa

- wnioski mieszkańców

 

Sołtys

Zbigniew Trątnowiecki

2019-08-22