Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Zebranie wiejskie w Krzysztoforzycach

Sołtys wsi Krzysztoforzyce zawiadamia, że dnia 15.09.2019 r. (niedziela) o godz. 15.00 w budynku świetlicy odbędzie się zebranie wiejskie.


Porządek obrad:
1. Zagospodarowanie funduszu sołeckiego na 2020.
2. Sprawy bieżące.


Sołtys Antoni Trela

W przypadku mniejszej, niż określona w Statucie Sołectwa frekwencji /tj. 1/10 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa/, zebranie w drugim terminie odbywa się w tym samym dniu po upływie 15 minut.

2019-09-11