Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Zebranie wiejskie sołectwa Wysiołek Luborzycki 16.09.2021 r.

Sołtys wsi Wysiołek Luborzycki zawiadamia, że dnia 16.09.2021 r. (czwartek) o godz. 17.00 na terenie Domu Kolpinga odbędzie się zebranie wiejskie.

Tematy zebrania:
1. Wniosek o zmianę przedsięwzięcia przewidzianego do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na 2021 r.
2. Fundusz sołecki na 2022 r.
3. Sprawy bieżące.

W przypadku mniejszej niż określona w Statucie Sołectwa frekwencji (tj. 1/10 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa), zebranie w drugim terminie odbywa się w tym samym dniu po upływie 15 minut.

W związku z trwającą pandemią COVID-19, podczas zebrania obowiązują aktualne środki bezpieczeństwa.

 

Sołtys
Anna Kaczmarczyk

2021-09-10