Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Zebranie wiejskie sołectwa Wola Luborzycka 21.09.2021 r.

Sołtys wsi Wola Luborzycka zawiadamia, że w dniu 21.09.2021 r. (wtorek) o godz. 17.00 u Sołtysa odbędzie się zebranie wiejskie.

Plan zebrania:
1. Fundusz sołecki na 2022 r.
2. Sprawy bieżące.

W przypadku mniejszej niż określona w Statucie Sołectwa frekwencji (tj. 1/10 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa), zebranie w drugim terminie odbywa się w tym samym dniu po upływie 15 minut.

W związku z trwającą pandemią COVID-19, podczas zebrania obowiązują aktualne środki bezpieczeństwa.

 

Sołtys
Kazimierz Rynczak

2021-09-08