Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Zebranie wiejskie sołectwa Wilków 12.09.2021 r.

Sołtys i Rada Sołecka serdecznie zapraszają mieszkańców na zebranie wiejskie, które odbędzie się 12 września 2021 r. (niedziela) o godz. 11.00 w budynku wiejskim w Wilkowie.

 

Porządek obrad:

1. Fundusz Sołecki 2022r. – podjęcie uchwały.

2. Wniosek o zmianę przedsięwzięcia i jego zakres przewidzianego do realizacji w ramach funduszu sołeckiego 2021 r. – podjęcie uchwały.

3. Wnioski do Budżetu Gminy na 2022 r. – podjęcie uchwały.

4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

 

W przypadku mniejszej, niż określona w Statucie Sołectwa frekwencji (tj.1/10 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa), zebranie w drugim terminie odbywa się po upływie 15 minut w tym samym dniu.

Obowiązują aktualne środki bezpieczeństwa /COVID-19/.Sołtys
Sławomir Mentel

2021-09-02