Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Zebranie wiejskie sołectwa Wilków 12.08.2021 r.

Sołtys i Rada Sołecka serdecznie zapraszają na zebranie wiejskie w budynku wiejskim w Wilkowie.

12 sierpnia /czwartek/ 2021 r. godz.19

 

Porządek obrad:

1. Propozycje zadań w ramach Funduszu Sołeckiego na 2022 r.

2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

W przypadku mniejszej, niż określona w Statucie Sołectwa frekwencji (tj.1/10 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa ), zebranie w drugim terminie odbywa się po upływie 15 minut w tym samym dniu.

Obowiązują aktualne środki bezpieczeństwa / COVID-19/.

 

Sołtys
Sławomir Mentel

2021-08-06