Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Zebranie wiejskie sołectwa Sulechów 19.09.2021 r.

Sołtys wsi Sulechów zawiadamia, że 19.09.2021 r. o godz. 19.00 w świetlicy wiejskiej odbędzie się zebranie wiejskie sołectwa Sulechów.

Tematy zebrania:
1. Przeznaczenie Funduszu Sołeckiego.
2. Sprawy bieżące wsi Sulechów.

W przypadku mniejszej niż określona w Statucie Sołectwa frekwencji (tj. 1/10 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa), zebranie w drugim terminie odbywa się w tym samym dniu po upływie 15 minut.

W związku z trwającą pandemią COVID-19, podczas zebrania obowiązują aktualne środki bezpieczeństwa.

 

Sołtys Marian Nowak

2021-09-10