Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Zebranie wiejskie sołectwa Skrzeszowice 03.09.2021 r.

Sołtys Skrzeszowic zawiadamia, że w dniu 03.09.2021 r. (piątek) o godzinie 18.00 odbędzie się zebranie wiejskie w Świetlicy Remizy OSP.

Porządek obrad:
1. Przedstawienie pracy Sołtysa i Rady Sołeckiej.
2. Zadania do FS i Uchwała Funduszu Sołeckiego na 2022 r.
3. Stan dróg rolniczych w Sołectwie.
4. Zadania do budżetu na rok 2022 r.
5. Kanalizacja gminy a dostęp naszego Sołectwa, kanalizacja - bloki.
6. Komunikacja MPK linia 202- słaba dostępność dla pracujących w weekendy.
7. Sprawy bieżące.

 

Zapraszamy

Sołtys Skrzeszowic Wąsowicz Mariusz
i Rada Sołecka Skrzeszowic

2021-08-27