Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Zebranie wiejskie sołectwa Sadowie 26.08.2021 r.

Sołtys Wsi Sadowie zawiadamia, że w dniu 26.08.2021 r. o godz. 19.00 w budynku remizy OSP Goszcza odbędzie się zebranie wiejskie.

Tematy zebrania:
1. Fundusz Sołecki
2. Sprawy bieżące i wolne wnioski

W przypadku mniejszej, niż określona w Statucie Sołectwa frekwencji (tj.1/10 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa ), zebranie w drugim terminie odbywa się po upływie 15 minut w tym samym dniu.

W związku z COVID-19 na zebraniu obowiązują aktualne środki bezpieczeństwa.

 

Sołtys Broś Krystyna

2021-08-09