Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Zebranie wiejskie sołectwa Rawałowice 09.09.2021 r.

Sołtys wsi Rawałowice zawiadamia, że w dniu 09.09.2021 r. (czwartek) o godz. 18.00 w budynku Remizy OSP w Rawałowicach odbędzie się zebranie wiejskie.

 

Porządek zebrania:

1. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego w 2022 roku;

2. Bieżące problemy Mieszkańców, zapytania i wnioski.

 

W przypadku mniejszej niż określona w Statucie Sołectwa frekwencji (tj. 1/10 uprawnionych do głosowania mieszkańców Sołectwa), zebranie w drugim terminie odbywa się w tym samym dniu po upływie 15 minut.

Uczestnicy zebrania proszeni są o zachowanie zasad sanitarnych związanych z epidemią COVID-19 – konieczność osłaniania nosa i ust.

 

 

Sołtys Rawałowic

Andrzej Witek

2021-09-02