Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Zebranie wiejskie sołectwa Marszowice 05.09.2021 r.

Sołtys wsi Marszowice oraz Rada Sołecka zapraszają Mieszkańców wsi Marszowice na zebranie wiejskie, które odbędzie się w dniu 5.09.2021 r. (niedziela) o godz. 15.00 na sali w Domu Ludowym w Marszowicach.

Plan zebrania:
1. Przeznaczenie środków z Funduszu Sołeckiego w roku 2022 - podjęcie uchwały.
2. Wnioski, sprawy różne.

W przypadku mniejszej niż określona w Statucie Sołectwa frekwencji (tj. 1/10 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa), zebranie w drugim terminie odbywa się w tym samym dniu po upływie 15 minut.

W związku z trwającą pandemią COVID-19, podczas zebrania obowiązują aktualne środki bezpieczeństwa.

Sołtys
Andrzej Natkaniec

2021-08-27