Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Zebranie wiejskie sołectwa Łuczyce 17.09.2021 r.

Sołtys wsi Łuczyce i Rada Sołecka zawiadamia, że w dniu 17.09.2021 r. o godz. 18.00 w Remizie OSP Łuczyce odbędzie się zebranie wiejskie.

Tematy zebrania:
1. Fundusz sołecki na 2022 r.
2. Podjęcie uchwały dot.wydatkowania funduszu sołeckiego na 2022 r.
3. Sprawy bieżące.


W przypadku mniejszej niż określona w Statucie Sołectwa frekwencji (tj. 1/10 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa), zebranie w drugim terminie odbywa się w tym samym dniu po upływie 15 minut.

W związku z trwającą pandemią COVID-19, podczas zebrania obowiązują aktualne środki bezpieczeństwa.


Sołtys Agnieszka Sykut

Rada Sołecka

2021-09-06