Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Zebranie wiejskie sołectwa Łososkowice 29.08.2021 r.

Sołtys wsi Łososkowice zawiadamia, że w dniu 29.08.2021 r. (niedziela) o godz. 18.00 w Remizie OSP w Łososkowicach odbędzie się zebranie wiejskie.

Plan zebrania:
1. Fundusz Sołecki na 2022 r.
2. Bezpieczeństwo i porządek publiczny.
3. Remonty i budowa dróg.
4. Budowa placu zabaw.
5. Boisko sportowe.
6. Nadanie nazw ulic w miejscowości.
7. Sprawy dotyczące komunikacji MPK.
8. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

W przypadku mniejszej niż określona w Statucie Sołectwa frekwencji (tj. 1/10 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa), zebranie w drugim terminie odbywa się w tym samym dniu po upływie 15 minut.

W związku z trwającą pandemią COVID-19, podczas zebrania obowiązują aktualne środki bezpieczeństwa.

Sołtys
Krzysztof Malik

2021-08-23