Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Zebranie wiejskie sołectwa Głęboka 29.08.2021 r.

Sołtys wsi Głęboka zawiadamia, że w dniu 29.08.2021 r. (niedziela) o godz. 15.00 w budynku Remizy w Głębokiej odbędzie się zebranie wiejskie.

Plan zebrania:
1. Nadanie nazw ulic.
2. Fundusz Sołecki.
3. Sprawy bieżące.

W przypadku mniejszej niż określona w Statucie Sołectwa frekwencji (tj. 1/10 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa), zebranie w drugim terminie odbywa się w tym samym dniu po upływie 15 minut.

W związku z trwającą pandemią COVID-19, podczas zebrania obowiązują aktualne środki bezpieczeństwa.

Sołtys
Marzena Stankowska

2021-08-20