Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Zebranie wiejskie sołectwa Głęboka 24.10.2021 r.

Sołtys wsi Głęboka zawiadamia, że dnia 24.10.2021 r. (niedziela) o godz. 14.00 w budynku Remizy odbędzie się zebranie wiejskie.

Tematy zebrania:
1. Fundusz sołecki na 2021 r. - wniosek o zmianę zakresu przedsięwzięcia przewidzianego do realizacji.
2. Sprawy bieżące.

W przypadku mniejszej niż określona w Statucie Sołectwa frekwencji (tj. 1/10 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa), zebranie w drugim terminie odbywa się w tym samym dniu po upływie 15 minut.

W związku z trwającą pandemią COVID-19, podczas zebrania obowiązują aktualne środki bezpieczeństwa.

 


Sołtys Marzena Stankowska

2021-10-18