Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Zebranie wiejskie sołectwa Dojazdów 27.08.2021 r.

Sołtys wsi Dojazdów zaprasza na zebranie wiejskie, które odbędzie się w dniu 27.08.2021 r. (piątek) o godz. 18:00 w budynku nowej świetlicy w Dojazdowie (ul. Krakowska 114).

Plan zebrania:
1. Fundusz Sołecki
2. Sprawy bieżące oraz wolne wnioski

W przypadku mniejszej niż określona w Statucie Sołectwa frekwencji (tj. 1/10 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa), zebranie w drugim terminie odbywa się w tym samym dniu po upływie 15 minut.

W związku z trwającą pandemią COVID-19, podczas zebrania obowiązują aktualne środki bezpieczeństwa.

 

Sołtys Halina Zięciak

2021-08-12