Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Zebranie wiejskie sołectwa Czulice 19.09.2021 r.

Sołtys wsi Czulice zawiadamia, że w dniu 19.09.2021 r. o godz. 18.00 w budynku starej szkoły w Czulicach odbędzie się zebranie wiejskie.

Tematy zebrania:
1. Fundusz sołecki na 2022 r.

W przypadku mniejszej niż określona w Statucie Sołectwa frekwencji (tj. 1/10 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa), zebranie w drugim terminie odbywa się w tym samym dniu po upływie 15 minut.

Dla prawomocności uchwał podjętych w drugim terminie zebrania wiejskiego, wyznaczonego 15 minut po pierwszym terminie, niezbędna jest obecność co najmniej 1/20 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa"

W związku z trwającą pandemią COVID-19, podczas zebrania obowiązują aktualne środki bezpieczeństwa.

 

Sołtys Aneta Caba

2021-09-14