Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Zebranie wiejskie-Prusy II termin

Sołtys miejscowości Prusy, pani Elżbieta Konieczna, zaprasza mieszkańców Prus na zebranie wiejskie /drugi termin/, które odbędzie się w dniu 29 stycznia 2019 roku o godz.18.00 w Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Tematy zebrania:
1. Zaopiniowanie projektu statutu sołectwa
2. Przyjęcie uchwały w sprawie wybory przedstawiciela do  Gminnej Rady
Seniorów
3. Dyskusja na temat funduszu sołeckiego2020-01-07