Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Zebranie wiejskie - Marszowice

Zapraszam Państwa na zebranie wiejskie w dniu 08.09.2019 r.

Nadmieniam, że w przypadku mniejszej frekwencji niż określona w statucie sołectwa tj. 10 % uprawnionych do głosowania, zebranie w drugim terminie odbędzie się w tym samym dniu po upływie 15 minut.

Sołtys

Andrzej Natkaniec

 

2019-08-19