Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Zebranie wiejskie Maciejowice - II termin

Sołtys miejscowości Maciejowice, pan Tadeusz Witas , zaprasza mieszkańców miejscowości Maciejowice na zebranie wiejskie /drugi termin/, które odbędzie sięw dniu 31 stycznia 2019 roku o godz. 17.00 w Remizie OSP.

Tematy zebrania:
1. Ponowny wybór kandydata do Gminnej Rady Seniorów.
2. Zaopiniowanie projektu statutu sołectwa.
3. Sprawy bieżące.

2020-01-07