Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Zawiadomienie o zebraniu wiejskim-Wiktorowice

Sołtys wsi Wiktorowice, pan Adolf Kura, zaprasza na Zebranie Wiejskie, które odbędzie się w dniu  26 stycznia 2019 r. /sobota/ o godz. 15.00 u Sołtysa.

Tematy zebrania:
1. Zaopiniowanie projektu statutu sołectwa;
2. Wybór kandydata do gminnej rady seniorów;
3. Dyskusja

2020-01-07