Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Zastrzeżenie numeru PESEL

 

Zastrzeżenie numer PESEL to usługa, która ma zapewnić zwiększenie ochrony obywateli przed nadużyciami wynikającymi z nielegalnego wykorzystania ich danych. Ograniczy zjawiska wyłudzania środków finansowych poprzez zaciąganie zobowiązań na cudzy rachunek, takich jak kredyty, pożyczki czy umowy sprzedaży nieruchomości.

W ramach usługi mObywatel możesz szybko i łatwo zastrzec swój PESEL. Zastrzec numer PESEL może dokonać każdy pełnoletni posiadacz numeru PESEL. Zastrzeżenie numeru PESEL  zabezpiecza przed niechcianym kredytem lub zakupem na raty.

W razie potrzeby możesz sprawnie cofnąć zastrzeżenie, a następnie zastrzec swój numer PESEL ponownie. W ten sposób będziesz stale chronić swoje dane. W aplikacji sprawdzisz również historię zastrzeżeń oraz weryfikacji statusu.

Pamiętaj, że po zastrzeżeniu numeru PESEL nadal możesz z niego korzystać. Na przykład gdy załatwiasz sprawy urzędowe, idziesz do lekarza, kupujesz leki czy bilety lotnicze.

Od 1 czerwca 2024 roku banki i inne instytucje będą miały obowiązek sprawdzania rejestru PESEL. Jeśli na przykład udzielą one pożyczki mimo zastrzeżonego numeru PESEL, nie będą mogły dochodzić z tego tytułu należności.

Zastrzeżenia i cofnięcia zastrzeżenia numeru PESEL może dokonać  również  za pomocą : e-usługi przez portal www.gov.pl lub w dowolnym urzędzie gminy.

W Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca wnioski o zastrzeżenie numeru PESEL przyjmowane są na parterze w pok. Nr 4. W przypadku chęci osobistego złożenia wniosku należy przedstawić pracownikowi dowód osobisty lub paszport, a cudzoziemiec okazuje dokument podróży lub inny dokument stwierdzający tożsamość  i obywatelstwo.

Organ gminy bezpośrednio po złożeniu wniosku i pozytywnej weryfikacji tożsamości rejestruje zastrzeżenie albo cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL w rejestrze zastrzeżeń tych numerów                                                                   i wydaje wnioskodawcy potwierdzenie zastrzeżenia albo cofnięcia zastrzeżenia.

W przypadku niemożności złożenia wniosku o zastrzeżenie numeru PESEL spowodowanej chorobą, niepełnosprawnością lub inną niedającą się pokonać przeszkodą, zastrzeżenia można dokonać przez pełnomocnika. Pełnomocnik składa wówczas w urzędzie pełnomocnictwo szczególne do dokonania tej czynności i potwierdza swoją tożsamość za pomocą dokumentu tożsamości.

W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych albo posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wniosek o zastrzeżenie albo cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL może złożyć opiekun prawny albo kurator.

Należy pamiętać, że zastrzeżenia nr PESEL dokonuje się również z urzędu w przypadku:

  • unieważnienia dowodu osobistego na skutek zgłoszenia utraty dowodu osobistego lub zgłoszenia podejrzenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych (cofnięcie zastrzeżenia będzie wówczas możliwe tylko na wniosek);
  • rejestracji w rejestrze PESEL danych o zgonie.

 

 

Więcej informacji o zastrzeżeniu numeru PESEL można uzyskać pod numerem telefonu: 12 387 14 10 wew. 22 lub  pod adresem: www.gov.pl

Więcej informacji o aplikacji i usłudze Zastrzeż PESEL  na stronie www.info.mObywatel.gov.pl.

2024-06-03