Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

XXXIII IGRZYSKA SPORTOWE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH GMINY KOCMYRZÓW - LUBORZYCA

            W piątek 7 czerwca 2024 r. już po raz XXXIII odbyły się, zorganizowane pod hasłem „Żyjmy w pokoju we wspólnej Europie” Gminne Igrzyska Sportowe Szkół Podstawowych, które zgodnie z tradycją są imprezą, nie tylko o charakterze sportowym, ale i patriotycznym. Tegoroczne Igrzyska rozpoczęły obchody Dni Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, których stanowią one integralną część.  Rozpoczęła modlitwa w kościele parafialnym w Luborzycy, w intencji poległych żołnierzy i pomordowanych mieszkańców Gminy Kocmyrzów- Luborzyca, którą prowadził proboszcz parafii w Luborzycy ks. Tadeusz Majcher wraz z ks. Andrzejem Orlikowskim, proboszczem parafii w Goszczy oraz ks. Tadeuszem Walkoszem, proboszczem parafii Prusy.

            Patriotyczna część uroczystości, która odbyła się pod Pomnikiem Poległych za Ojczyznę w Luborzycy, rozpoczęła się od odśpiewania Mazurka Dąbrowskiego, po czym głos zabrał ppłk Krzysztof Rybicki, który wspomniał zmarłego żołnierza sierż. Mateusza Sitka ranionego na granicy polsko-białoruskiej, którego pamięć uczczono symboliczną „minutą ciszy”.

            Następnie Dyrektor Centrum Kultury i Promocji Agnieszka Brodowska powitała uczestników Igrzysk i przybyłych na uroczystość Gości, wśród których byli m.in.: Posłanka na Sejm RP Jagna Marczułajtis-Walczak, Radni Powiatu Krakowskiego: Monika Motyczyńska i Karol Pawełko, Pierwszy Małopolski Wicekurator Oświaty Artur Pasek, Zastępca Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca Wiesława Wójcika,Przewodniczący Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca Grzegorz Marzec,  była wieloletnia Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Doniec, Radni Gminy Kocmyrzów-Luborzyca,Komendant Komisariat Policji w Słomnikach podinspektor Marek Kyzioł,Dyrektor Centrum Zarządzania Edukacją Anna Szymczyk – Sierak, ppłk Krzysztof Rybicki, płk Bolesław Wiss wraz małżonką, dr Renata Busz, mjr Ryszard Wojda, płk Stanisław Balawender, płk Włodzimierz Kurek, płk Tadeusz Krzywda, Prezes Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ, Koła Nr 33 w Krakowie płk Zygmunt Siudak, Prezes Koła Nr 5  im. Krakowskiego Okręgu Wojskowego Żołnierzy Wojska Polskiego płk Witold Busz, kpt. Tomasz Otrębski - Prezes Fundacji im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie, Weterani Misji Pokojowych ONZ:star. chorąży sztab. Mirosław Szopiński, star. chorąży sztab. Jan Krawiec, star. szeregowy Józef Mołoń, proboszczowie Parafii w Luborzycy, Goszczy i Prusach, Prezes Zarządu Gminnego ZOSP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca  druh Zbigniew Wawro, Komendant OSP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca druh Andrzej Szwajca,  Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSPRP druh Krzysztof Malik, Prezes Koła Pszczelarzy Gminy Kocmyrzów-Luborzyca Andrzej Chytry, Dyrektorzy szkół podstawowych i przedszkoli, a także przedstawiciele sponsorów firm:”Ekler”, „Wod-kan”, „Termoszkło”, „Struzik”.                                          Po zakończonym powitaniu Gości, krótki rys historyczny, poświęcony historii walk mieszkańców gminy Kocmyrzów-Luborzyca o wolną Polskę, ze szczególnym uwzględnieniem wydarzeń II wojny światowej, przedstawił historyk-regionalista Jerzy St. Kozik. Kanwą opowieści o tym tragicznym okresie naszych dziejów była 80 rocznica tragicznych wydarzeń w Łęgu, w trakcie których śmierć poniosło trzech partyzantów Zgrupowania Armii Krajowej „Żelbet”: Leszek Korol „Chrystian”, Henryk Walczak „Waligóra” i Zygmunt Szewczyk „Tygrys”, mieszkańców ówczesnej Gminy Luborzyca oraz trzech „Cichociemnych”, żołnierzy polskich wyszkolonych w Wielkiej Brytanii do zadań specjalnych (dywersja, sabotaż, wywiad, działania partyzanckie), wysyłanych do okupowanej Polski z Wielkiej Brytanii: ppor. Bronisław Kamiński „Golf”, ppor. Włodzimierz Lech „Powiślak” i ppor. Józef Wątróbski. Ich mogiła znajduje się na cmentarzu parafialnym w Luborzycy. 

            Następnie głos zabrał Zastępca Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca Wiesław Wójcik, który w swoim wystąpieniu podkreślił rolę i znaczenie patriotyzmu w wychowaniu młodego pokolenia Polaków, a także złożył podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji tegorocznych XXXIII Igrzysk, które mają, co mocno zaakcentował w swoich słowach pan Wiesław Wójcik: „swój wymiar nie tylko sportowy ale i patriotyczny”.

            Jako ostatni głos zabrał ppłk Krzysztof Rybicki odczytał okolicznościowy list skierowany przez generała broni dr Adama Joksa do uczestników Igrzysk.                                                                      Po zakończonym wystąpieniu, oficer Kompani Reprezentacyjnej Garnizonu Krakowskiego odczytał „Apel Pamięci Oręża Polskiego” dla uczczenia pamięci poległych powstańców, partyzantów, żołnierzy oraz pomordowanych mieszkańców Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, po zakończeniu którego żołnierze Kompanii Reprezentacyjnej oddali salwę honorową.       Dopełnieniem Apelu był odczytany przez uczennicę SP im. 600-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego w Luborzycy Julię  Kitę  był „Apel Pokoju”, po którym, w asyście żołnierzy Kompani Reprezentacyjnej Garnizonu Krakowskiego złożone zostały przez uczestników uroczystości symboliczne wiązanki kwiatów pod Pomnikiem Poległych za Ojczyznę. Wiązanki te złożyli:

Radni Powiatu Krakowskiego, władze samorządowe gminy Kocmyrzów – Luborzyca, Małopolski Kurator Oświaty wraz z Dyrektor Centrum Zarządzania Edukacją, weterani Misji Pokojowych ONZ i organizacji wojskowych, przedstawiciele Koła Nr 5 im. Krakowskiego Okręgu Wojskowego Żołnierzy Wojska Polskiego przedstawiciele OSP z księdzem kapelanem  Andrzejem Orlikowskim, delegacja Policji, Koło Pszczelarzy Gminy Kocmyrzów-Luborzyca oraz przedstawiciele szkół  i organizatorzy igrzysk.

            Zakończenie pierwszej, mającej charakter patriotyczny, części Gminny Igrzysk było zapalenie pochodni z ogniem olimpijskim, którą następnie, na stadion sportowy w Baranówce, przeniósł jeden z uczestników Igrzysk, reprezentant Szkoły Podstawowej im. 600-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego w Luborzycy Tomasz Cygan.

            Sportową część Igrzysk na boisku sportowym w Baranówce rozpoczęło uroczyste wciągnięcie na maszt flagi olimpijskiej oraz zapalenie znicza. Następnie z krótkimi wystąpieniami do uczestników Igrzysk zwrócili się  Małopolski Wicekurator Oświaty Artur Pasek oraz pomysłodawca i organizator Gminnych Igrzysk Szkół Podstawowych profesor Eligiusz Madejski.

            W dalszej części uroczystości rozpoczęcia XXXIII Gminnych Igrzysk Sportowych nastąpiła dekoracja odznaczeniami osób, które w znaczący sposób przyczyniają się do rozwoju sportu, w naszym lokalnym środowisku. Tę część uroczystości poprzedziła symboliczna „minuta ciszy”, którą uczczono Pamięć honorowego Prezesa Małopolskiego Zrzeszenia LZS Mieczysława Nowakowskiego, wielkiego przyjaciela Igrzysk i Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.

Po tej uroczystej „chwili” płk Zygmunt Siudak odznaczył brązowym Medalem za Zasługi dla Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ Dyrektora Szkoły Podstawowej im. 600 lecia   w Luborzycy Stanisława Turka. Następnie w imieniu Zarządu Głównego LZS profesor Eligiusz Madejski odznaczył:

Odznaką Zasłużony Działacz LZS:

gen. broni dr Adama Joksa (w imieniu Generała odznaczenie odebrał płk Krzysztof Rybicki) oraz   panią Małgorzatę Doniec

Złotą Odznaką Honorową LZS:  płk Marka Kołacza, płk Włodzimierza Kurka, płk Witolda Busza

Srebrną Odznaką Honorową LZS: chor. sztab. Mirosława Szopinskiego, st. chor. sztab. Jana Krawca, st. szer. Józefa Mołonia.

            Następnie Zastępca Wójta Gminy Wiesław Wójcik, z okazji XXXIII Gminnych Igrzysk Sportowych Szkół Podstawowych Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, uhonorował specjalnymi, okolicznościowymi podziękowaniami następujące osoby i organizacje:

 Dowódcę Garnizonu Kraków gen. armii dr Adam Joksa, Dowódce  5 Pułku Dowodzenia płk Mariusza Toporka, Dyrektora Stanisława Turka, panią Annę Turek, płk Bolesław Wiss, panią Renatę Wiss, płk Zygmunta Siudaka, płk Włodzimierza Kurka, płk Marka Kołacza, płk Witolda Busza, płk Tadeusza Krzywdę, płk Stanisława Balawendera, ppłk Krzysztofa Rybickiego, mjr Ryszarda Wojdę, kpt.Tomasza Otrębskiego, podinsp. Marka Kyzioła, st. chor. sztab. Mirosława Szopinskiego, st. chor. sztab. Jana Krawca,st. szer. Józefa Mołonia, Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej „Najemnicy Bocheńscy”, druha Andrzeja Szwajcę,

druha Zbigniewa Wawro,druha Krzysztofa Malika oraz pana Andrzeja Chytrego. Po zakończonej ceremonii dekoracji przyszedł czas na występy artystyczne. Zgromadzonej publiczności swoje niebagatelne umiejętności zaprezentował publiczności zespół cheerleaderek.

Ostatnim akordem oficjalnej części zawodów w Baranówce było uroczyste otwarcie XXXIII

Gminnych Igrzysk Sportowych Szkół Podstawowych przez Zastępcę Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca Wiesława Wójcika.

            Po tym zakończeniu ceremonii otwarcia rozpoczęła się najważniejsza dla młodych zawodników sportowa rywalizacja. Na boisku w Baranówce rywalizowali oni w takich dyscyplinach jak: bieg krótki na 60m (chłopcy i dziewczęta), biegi przełajowe (400 m dziewczęta  i 600m chłopcy), biegi sztafetowe, biegi „po kopercie”, skok w dal, rzuty piłką lekarską oraz Turnieju Ringo o Puchar Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.                                           

            Ostateczna klasyfikacja drużynowa XXXIII Gminnych Igrzysk Sportowych Szkół Podstawowych Gminy Kocmyrzów-Luborzyca przedstawia się następująco:

 

I miejsce – SP. im. 600-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego w Luborzycy

II miejsce – SP. im. Noblistów Polskich w Luborzycy

III miejsce – SP. im. gen. Mariana Langiewicza w Goszczy 

IV miejsce -  SP. im. Jana Pawła II w Łuczycach

V miejsce – SP. im. Tadeusza Kościuszki w Goszycach

VI miejsce – SP. im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Prusach

VII miejsce – SP. Pietrzejowice                                                                                                             VIII miejsce – SP. im . Adama Mickiewicza w Karniowie

IX miejsce – SP. Maciejowice

           

            Wyniki klasyfikacji indywidualnej:

 

 Bieg przełajowy 400 m – dziewczęta

 

I miejsce – Marika Brodowska -SP. im. 600-lecia UJ w Luborzycy

II miejsce – Izabela Bardziej – SP. im. Jana Pawła II w Łuczycach

III miejsce – Wiktoria Wójcik -  SP. im. T.  Kościuszki w Goszycach

 

 Bieg przełajowy 600 m – chłopcy

 

I miejsce – Benjamin Zębala – SP. im. gen. M. Langiewicza w Goszczy

II miejsce – Szymon Rusin -  SP. im. Noblistów Polskich w Luborzycy

III miejsce – Tomasz Cygan – SP. im. 600-lecia UJ w Luborzycy

 

  Bieg na dystansie 60 m – dziewczęta

 

I miejsce – Marika Brodowska -SP. im. 600-lecia UJ w Luborzycy

II miejsce – Julia Samek – SP. im. Noblistów Polskich w Luborzycy

III miejsce – Joanna Cieślak – SP. im. gen. M. Langiewicza w Goszczy

 

  Bieg na dystansie 60 m – chłopcy

 

I miejsce – Oskar Nowak – SP. im. Noblistów Polskich w Luborzycy

II miejsce – Krzysztof Senderski – SP. im. 600-lecia UJ w Luborzycy

III miejsce – Daniel Janeczek – SP. im. gen. M. Langiewicza w Goszczy

 

  Bieg po kopercie – dziewczęta

 

I miejsce – Natasza Stawiarska – SP. im. 600-lecia UJ w Luborzycy

II miejsce – Anna  Kolanowska – SP. im. gen. M. Langiewicza w Goszczy

III miejsce – Oliwia Dorak – SP. im. Noblistów Polskich w Luborzycy

 

  Bieg po kopercie – chłopcy

 

I miejsce – Mikołaj Gomuliński – SP. im. Jana Pawła II w Łuczycach

II miejsce – Dawid Frań – SP. im. 600-lecia UJ w Luborzycy

III miejsce – Sebastian Stefańczyk – SP. im. Noblistów Polskich w Luborzycy

 

     Bieg sztafetowy – chłopcy

 

I miejsce – SP. im. 600-lecia UJ w Luborzycy

II miejsce – SP. im. Noblistów Polskich w Luborzycy

III miejsce – SP. im. gen. M. Langiewicza w Goszczy

 

    Bieg sztafetowy – dziewczęta

 

I miejsce – SP. im. 600-lecia UJ w Luborzycy

II miejsce – SP. im. Noblistów Polskich w Luborzycy

III miejsce – SP. im. gen. M. Langiewicza w Goszczy

 

   Rzut piłką lekarską – dziewczęta

 

I miejsce – Blanka Brodowska – SP. im. 600-lecia UJ w Luborzycy

II miejsce – Oliwia Chomik – SP. im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Prusach

III miejsce – Maja Przecherska – SP. im. gen. M. Langiewicza w Goszczy

 

    Rzut piłką lekarską – chłopcy

 

I miejsce – Bartłomiej Marzec – SP. im. Noblistów Polskich w Luborzycy

II miejsce – Wojciech Stec – SP. im. 600-lecia UJ w Luborzycy

III miejsce – Musa Kochan – SP. im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Prusach

 

   Skok w dal z miejsca - dziewczęta

 

I miejsce – Magdalena Chudziak – SP. im. Noblistów Polskich w Luborzycy

II miejsce – Maria Przecherska – SP. im. gen. M. Langiewicza w Goszczy

III miejsce –  Blanka Brodowska – SP. im. 600-lecia UJ w Luborzycy

 

    Skok w dal z miejsca – chłopcy

 

I miejsce – Wojciech Stec – SP. im. 600-lecia UJ w Luborzycy

II miejsce – Filip Harmaj - SP. Pietrzejowice

III miejsce – Sebastian Stefańczyk – SP. im. Noblistów Polskich w Luborzycy

 

            W Turnieju Ringo o Puchar Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca zwyciężyła reprezentacja Szkoły Podstawowej im. 600-lecia UJ w Luborzycy , która wyprzedziła drużyny Szkoły Podstawowej z Goszyc (II miejsce) i Szkoły Podstawowej z Prus (III miejsce).

 

            Tuż przed dekoracją medalami i pucharami profesor Eligiusz Madejski odczytał list skierowany do organizatorów i władz Gminy Kocmyrzów-Luborzyca przez Wicepremiera i Ministra Obrony Narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza. Po odczytaniu listu wręczone zostały honorowe puchary dla wszystkich szkół biorących udział w zawodach oraz medale i dyplomy dla najlepszych zawodników, zwycięzców poszczególnych konkurencji. Ponadto państwo płk Bolesław Wiss i Renata Wiss ufundowali specjalne nagrody dla wszystkich zawodników, którzy zajęli IV miejsce w poszczególnych konkurencjach. Z kolei płk Marek Kołacz  uhonorował zawodników pamiątkowymi odznakami przywiezionymi z Włoch z uroczystości obchodów  80. rocznicy bitwy pod Monte Cassino. 

            W klasyfikacji generalnej medale i puchary wręczyła szkołom uczestniczącym w zawodach Poseł na Sejm RP Jagna Marczułajtis-Walczak. Zwycięzców konkurencji indywidualnych uhonorowali m.in. Zastępca Wójta Gminy Wiesław Wójcik, Dyrektor Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie-Luborzycy Anna Szymczyk – Sierak oraz Karol Pawełko - Radny Powiatu Krakowskiego. Po zakończonej ceremonii dekoracji pani Jagna Marczułajtis-Walczak uroczyście zamknęła XXXIII Gminne Igrzyska Sportowe Szkół Podstawowych pod hasłem „Żyjmy w pokoju we wspólnej Europie” - Luborzyca 2024.

 

 

 

 

 

 

 

 

2024-06-12