Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

XXXII Gminne Igrzyska Sportowe Szkół Podstawowych

W piątek 2 czerwca 2023 r. już po raz XXXII odbyły się, zorganizowane pod hasłem „Żyjmy w pokoju we wspólnej Europie” Gminne Igrzyska Sportowe Szkół Podstawowych, które zgodnie z tradycją są imprezą, nie tylko o charakterze sportowym, ale i patriotycznym. Tak jak miało to miejsce w roku ubiegłym tegoroczne Igrzyska rozpoczęły obchody Dni Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, które od dwóch lat stanowią integralną część. Igrzyska rozpoczęła modlitwa w kościele parafialnym w Luborzycy, w intencji poległych żołnierzy i pomordowanych mieszkańców Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, którą prowadził proboszcz parafii w Luborzycy ks. Tadeusz Majcher.

 

Patriotyczna część uroczystości, odbyła się pod Pomnikiem Poległym za Ojczyznę, a rozpoczęło ją powitanie przez Dyrektor Centrum Kultury i Promocji Agnieszkę Brodowską uczestników i przybyłych na uroczystość Gości, wśród których byli m.in.: Ewa Gil – Zastępca Dyrektora Biura Wojewody Małopolskiego, Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca Marek Jamborski, Radny Powiatu Krakowskiego Włodzimierz Tochowicz, Przewodnicząca Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca Małgorzata Doniec, Prezes Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ, Koła Nr 33 w Krakowie płk Zygmunt Siudak, Prezesa Koła Nr 5 im. Krakowskiego Okręgu Wojskowego Żołnierzy Wojska Polskiego płk Witold Busz, Prezes Małopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Zawodowych Wojska Polskiego w Krakowie płk Marek Kołacz, płk Bolesław Wiss, pani Renata Wiss, płk Włodzimierz Kurek, Weterani Misji Pokojowych ONZ: st. chorąży sztab. Mirosław Szopinski, st. chorąży szt. Jan Krawiec, st. szeregowy Józef Mołoń, Dowódca JRG 7 KM PSP w Krakowie brygadier Jacek Hajduk, przedstawiciel Komisariatu Policji w Słomnikach podkomisarz Michał Gajos, mł. insp. Mariusz Gurda, proboszcz parafii Luborzyca ks. Tadeusz Majcher, proboszcz parafii Goszcza ks. kan. Andrzej Orlikowski, proboszcz parafii Prusy ks. Franciszek Walkosz, Prezes Zarządu Gminnego ZOSP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca Zbigniew Wawro, Komendant ZOSP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca Andrzej Szwajca, Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Krzysztof Malik, Prezes Koła Pszczelarzy Gminy Kocmyrzów-Luborzyca Andrzej Chytry, Dyrektor Centrum Zarządzania Edukacją Gminy Kocmyrzów-Luborzyca Anna Szymczyk – Sierak, Skarbnik Gminy Kocmyrzów- Luborzyca Kornelia Łakomy, Dyrektorzy szkół podstawowych i przedszkoli oraz sponsorzy: firmy: „Ekler”, „Wod-kan”, „Termoszkło”, „Struzik”,

 

Po zakończonym powitaniu Gości, krótki rys historyczny, poświęcony historii walk mieszkańców gminy Kocmyrzów-Luborzyca o wolną Polskę, ze szczególnym uwzględnieniem wydarzeń II wojny światowej, przedstawił historyk-regionalista Jerzy St. Kozik. Kanwą opowieści o tym tragicznym okresie naszych dziejów były wojenne losy urodzonych w Luborzycy braci ppor. Stanisława i Mieczysława Żywotów.

 

Następnie głos zabrał Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca Marek Jamborski, który w swoim wystąpieniu podkreślił rolę i znaczenie patriotyzmu w wychowaniu młodego pokolenia Polaków, a także złożył podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji tegorocznych XXXII Igrzysk, które mają, co szczególnie mocno zaakcentował w swoich słowach pan Wójt: „swój wymiar nie tylko sportowy ale i patriotyczny”. Jako ostatni głos zabrał Prezes Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ Koła Nr 33 w Krakowie pułkownik Zygmunt Siudak.

 

Po zakończonym wystąpieniu pułkownika Zygmunta Siudaka, oficer Kompani Reprezentacyjnej Garnizonu Krakowskiego odczytał „Apel Pamięci Oręża Polskiego” dla uczczenia pamięci poległych powstańców, partyzantów, żołnierzy oraz pomordowanych Mieszkańców Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Jego dopełnieniem był odczytany przez uczennicę SP im. 600-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego w Luborzycy Julię Kitę „Apel Pokoju”, po którym, w asyście żołnierzy Kompani Reprezentacyjnej Garnizonu Krakowskiego złożone zostały przez uczestników uroczystości symboliczne wiązanki kwiatów pod Pomnikiem Poległych
za Ojczyznę. Wiązanki te złożyli: kombatanci Misji Pokojowych ONZ, przedstawiciele Koła Nr 5 im. Krakowskiego Okręgu Wojskowego Żołnierzy Wojska Polskiego, władze samorządowe Gminy Kocmyrzów – Luborzyca, przedstawiciel Rady Powiatu Krakowskiego, delegacja Policji, przedstawiciele duchowieństwa i ZOSP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca oraz delegacja organizatorów tegorocznych Gminnych Igrzysk Sportowych.

 

Zakończenie pierwszej, mającej charakter patriotyczny części Gminny Igrzysk było zapalenie pochodni z ogniem olimpijskim, którą następnie, na stadion sportowy w Baranówce, przeniósł jeden z uczestników Igrzysk, reprezentant Szkoły Podstawowej im. 600-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego w Luborzycy Igor Styczeń.

 

Sportową część Igrzysk na boisku sportowym w Baranówce rozpoczęło uroczyste wciągnięcie na maszt flagi olimpijskiej oraz zapalenie znicza. Po zakończeniu tej uroczystej ceremonii głos zabrała pani Ewa Gil – Zastępca Dyrektora Biura Wojewody Małopolskiego, która odczytała skierowany do uczestników i organizatorów Igrzysk okolicznościowy list Wojewody Małopolskiego Łukasza Kmity. Następnie z krótkimi wystąpieniami do uczestników Igrzysk zwrócili się współorganizator Igrzysk, dyrektor Szkoły Podstawowej w Luborzycy im. 600-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego, Stanisław Turek oraz pomysłodawca i organizator Gminnych Igrzysk Szkół Podstawowych profesor Eligiusz Madejski. W dalszej części uroczystości rozpoczęcia XXXII Gminnych Igrzysk Sportowych nastąpiła dekoracja odznaczeniami osób, które w znaczący sposób przyczyniają się do rozwoju sportu, szczególnie w naszym lokalnym środowisku.


Odznaką Zasłużony Działacz LZS wyróżniony został Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca Marek Jamborski.
Złotą Odznaką Honorową LZS uhonorowano: płk Zygmunta Siudaka, płk Bolesława Wiss oraz panią Renatę Wiss.
Brązową Odznakę Honorową LZS otrzymali: st. chor. sztab. Mirosław Szopinski, st. chor. sztab. Jan Krawiec, st. szer. Józef Mołoń, Anna Gawlik, Feliks Gawlik i Andrzej Chytry.

 

Następnie Wójt Gminy Marek Jamborski, z okazji XXXII Gminnych Igrzysk Sportowych Szkół Podstawowych Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, uhonorował specjalnymi, okolicznościowymi podziękowaniami następujące osoby: Stanisława Turka, Annę Turek, płk Bolesława Wiss, Renatę Wiss, płk Zygmunta Siudaka, Andrzeja Chytrego, st. chor. sztab. Mirosława Szopinskiego, st. chor. sztab. Jana Krawca, st. szer. Józefa Mołonia, płk Witolda Busz, płk Włodzimierza Kurka, płk Marka Kołacza oraz mł. Insp. Mariusza Gurdę.

 

Po zakończonej ceremonii dekoracji przyszedł czas na występy artystyczne. Zgromadzonej publiczności swoje niebagatelne i cenione na całym świecie umiejętności zaprezentowały cheerleaderki z Klubu Sportowego Unique Cheerleaders.

 

Ostatnim akordem oficjalnej części zawodów w Baranówce było wystąpienie, a następnie uroczyste otwarcie XXXII Gminnych Igrzysk Sportowych Szkół Podstawowych przez Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca Marka Jamborskiego.

 

Następnie rozpoczęła się najważniejsza dla młodych zawodników sportowa rywalizacja. Na boisku w Baranówce rywalizowali oni w takich dyscyplinach jak: bieg krótki na 60m (chłopcy i dziewczęta), biegi przełajowe (400 m dziewczęta i 600m chłopcy), biegi sztafetowe, biegi „po kopercie”, skok w dal, rzuty piłką lekarską oraz Turniej Ringo o Puchar Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.

 

Ostateczna klasyfikacja drużynowa XXXII Gminnych Igrzysk Sportowych Szkół Podstawowych Gminy Kocmyrzów-Luborzyca przedstawia się następująco:

I miejsce - SP im. 600- lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego w Luborzycy

II miejsce – SP im Noblistów Polskich w Luborzycy

II miejsce - SP im. Jana Pawła II w Łuczycach

III miejsce - SP im. Tadeusza Kościuszki w Goszycach

IV miejsce - SP im. gen. Mariana Langiewicza w Goszczy

V miejsce - SP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Prusach

VI miejsce - SP Pietrzejowice

VII miejsce - SP Maciejowice

 

Klasyfikacja końcowa indywidualna:

 

Bieg przełajowy 400m - dziewczęta

I miejsce - Marika Brodowska – SP im 600- lecia UJ Luborzyca

II miejsce - Amelia Lasota – SP Prusy

III miejsce - Oliwia Gałan – SP Łuczyce

 

Bieg przełajowy 600m - chłopcy

I miejsce - Sebastian Czekaj – SP Łuczyce

II miejsce - Beniamin Zębala – SP Goszcza

III miejsce - Igor Styczeń – SP im. 600-lecia UJ Luborzyca

 

Bieg na dystansie 60m - dziewczęta

I miejsce - Marika Brodowska – SP im. 600-lecia UJ Luborzyca

II miejsce - Joanna Cieślak – SP Goszcza

III miejsce - Anastazja Jurek – SP Prusy

 

Bieg na dystansie 60m - chłopcy

I miejsce - Sebastian Czekaj – SP Łuczyce

II miejsce - Oskar Kasza – SP Goszyce

III miejsce - Mateo Stankowski – SP im. Noblistów Polskich Luborzyca

 

Bieg po kopercie - dziewczęta

I miejsce - Natasza Stawiarska – SP im. 600-lecia UJ Luborzyca

II miejsce - Anastazja Hałat – SP Łuczyce

III miejsce - Anna Kolanowska – SP Goszcza

 

Bieg po kopercie - chłopcy

I miejsce - Dawid Ząbczyński – SP im. 600-lecia UJ Luborzyca

II miejsce - Sebastian Stefańczyk – SP im. Noblistów Polskich Luborzyca

III miejsce - Oskar Kasza – SP Goszyce

 

Bieg sztafetowy - dziewczęta

I miejsce - SP im. 600-lecia UJ Luborzyca

II miejsce - SP Goszcza

III miejsce - SP Prusy

 

Bieg sztafetowy - chłopcy

I miejsce - SP im. 600-lecia UJ Luborzyca

II miejsce - SP Łuczyce

III miejsce - SP Prusy

 

Rzut piłką lekarską - dziewczęta

I miejsce - Kamila Wcisło – SP im. Noblistów Polskich Luborzyca

II miejsce - Blanka Brodowska – SP im. 600-lecia UJ Luborzyca

III miejsce - Milena Bibuła – SP Goszyce

 

Rzut piłką lekarską - chłopcy

I miejsce - Mateo Stankowski – SP im. Noblistów Polskich Luborzyca

II miejsce - Filip Łuszczek – SP im. 600-lecia UJ Luborzyca

III miejsce - Krzysztof Wierciak – SP Goszyce

 

Skok w dal z miejsca - dziewczęta

I miejsce - Blanka Brodowska – SP im. 600-lecia UJ Luborzyca

II miejsce - Magdalena Chudziak – SP im. Noblistów Polskich Luborzyca

III miejsce - Oliwia Chomik – SP Prusy

 

Skok w dal z miejsca - chłopcy

I miejsce - Filip Łuszczek – SP im. 600-lecia UJ Luborzyca

II miejsce - Oskar Kasza – SP Goszyce

III miejsce - Iwo Kita – SP im. Noblistów Polskich Luborzyca

 

W Turnieju Ringo o Puchar Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca zwyciężyła reprezentacja Szkoły Podstawowej im. 600-lecia UJ w Luborzycy, która wyprzedziła drużyny Szkoły Podstawowej z Prus (II miejsce) i Szkoły Podstawowej z Goszyc (III miejsce).


Po zakończonych zmaganiach sportowych, wręczone zostały honorowe puchary dla wszystkich szkół biorących udział w zawodach oraz medale i dyplomy dla najlepszych zawodników, zwycięzców poszczególnych konkurencji.
Ponadto państwo płk Bolesław Wiss i Renata Wiss ufundowali specjalne nagrody dla wszystkich zawodników, którzy zajęli IV miejsce w poszczególnych konkurencjach, a pułkownik Zygmunt Siudak ufundował nagrodę specjalną dla zwycięscy w biegu przełajowym chłopców na dystansie 600 m.

2024-03-15