Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

WYBORY SAMORZĄDOWE 2024 - NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

Wybory samorządowe odbędą się  w dniu 07 kwietnia 2024 roku w godzinach 7°°-21°°. W dniu 29 stycznia 2024 roku zostało opublikowane rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w tej sprawie.

Kto może głosować?

W wyborach do Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, jak również w wyborach na Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca mogą wziąć udział obywatele polscy, obywatele państw należących do Unii Europejskiej oraz obywatele Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 18 lat, posiadają czynne prawo wyborcze oraz stale zamieszkują na obszarze gminy.

W wyborach do rady powiatu  i wyborach do sejmiku województwa mogą wziąć udział obywatele polscy, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 18 lat, posiadają czynne prawo wyborcze oraz stale zamieszkują na terenie tego powiatu lub województwa.

Ponadto w wyborach samorządowych  mogą głosować wyłącznie wyborcy, którzy są ujęci w Centralnym Rejestrze Wyborców  w stałym obwodzie głosowania na terenie gminy Kocmyrzów-Luborzyca.

Obywatele polscy mogą zostać ujęci w stałym obwodzie głosowania poprzez:

  • zameldowane na pobyt stały na terenie gminy, w której chcą głosować;
  • złożenie wniosku o ujęcie w stałym obwodzie głosowania w Centralnym Rejestrze Wyborców ( dot. wyborców stale zamieszkałych ale nie zameldowanych na terenie gminy w której chcą głosować).

Wniosek  o ujęcie w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania należy złożyć:

  • osobiście w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca ul. Jagiellońska 7, 32-010 Luborzyca parter pok.4 w godzinach:

Poniedziałek: 9°°-18°°,

Wtorek-Czwartek: 7°°- 15°°,

Piątek: 7°°- 14°°.

 

  • On-line za pomocą ePUAP lub za pośrednictwem strony gov.pl.

 

Pamiętaj aby do wniosku dołączyć dokumenty potwierdzające fakt zamieszkiwania na terenie gminy Kocmyrzów-Luborzyca pod wskazanym we wniosku adresem, np. imienne rachunki za media w tym lokalu, pierwsza strona rozliczenia podatkowego z tym adresem co przyspieszy rozpatrzenie wniosku. !!!!!!!!!

Wniosek - Obywatel Polski

Oświadczenie o stałym zamieszkiwaniu

 

Obywatele z innych krajów

W przypadku obywateli pozostałych państw członkowskich Unii Europejskiej oraz obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej sam fakt zameldowania na pobyt stały na terenie gminy nie wystarczy. Aby móc zagłosować muszą złożyć wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania.

Wniosek - Cudzoziemiec

Oświadczenie o stałym zamieszkiwaniu

 

Decyzja wydawana jest w ciągu 5 dni od dnia wniesienia wniosku lub w terminie 5 dni od dnia wyjaśnienia rozbieżności.

Z uwagi na dużą liczbę wniosków składanych bezpośrednio przed wyborami, prosimy aby nie zwlekać z tymi czynnościami do ostatniej chwili. Zmiany nie zachodzą automatycznie, a każdy wniosek musi zostać rozpatrzony przez urzędnika, który wprowadza stosowne dane do Centralnego Rejestru Wyborców w obowiązujących terminach ustawowych.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 12 387 14 10 wew. 22 lub osobiście                                    w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca parter, pok.4. w godzinach:

Poniedziałek: 9°°-18°°,

Wtorek-Czwartek: 7°°- 15°°,

Piątek: 7°°- 14°°.

Gdzie głosujemy?

Podczas wyborów samorządowych głosujemy w komisji wyborczej właściwej dla adresu pod którym jesteśmy ujęciu w stałym obwodzie głosowania w Centralnym Rejestrze Wyborców. Nie będzie można pobrać zaświadczenia o prawie do głosowania oraz  złożyć wniosku o zmianę miejsca głosowania.

Sprawdź swoje dane

Jeśli chcesz sprawdzić jakie Twoje dane są gromadzone w Centralnym Rejestrze Wyborców oraz jaki numer i adres ma obwodowa komisja wyborcza, w której będziesz  głosować skorzystaj z usługi udostępnionej pod adresem: https://www.gov.pl/web/gov/sprawdz-swoje-dane-w-centralnym-rejestrze-wyborcow2

 

 

2024-02-26