Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Wstępna promesa dla naszej gminy

Wstępna promesa dla naszej gminy w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład

 

Na podstawie pozytywnej decyzji Prezesa Rady Ministrów otrzymaliśmy wstępną promesę do realizacji zadania inwestycyjnego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na zadanie „Rozbudowa drogi gminnej nr 600272K wraz z budową i rozbudową niezbędnej infrastruktury technicznej w miejscowości Baranówka”, które zaplanowaliśmy do realizacji w ramach budżetu przyszłego roku.

 

Dofinansowanie pokryje 95% planowanych kosztów realizacji zadania.

 

Inwestycja konieczna do realizacji z punktu widzenia bezpieczeństwa publicznego. Droga będąca przedmiotem rozbudowy wraz z budową chodnika prowadzi do przystanku kolejowego w Baranówce obsługiwanego przez Szybką Kolej Aglomeracyjną, z której korzysta znaczna liczba mieszkańców naszej gminy jak i gmin ościennych. Stąd na drodze obserwuje się wzmożony ruch samochodowy i pieszy. Realizacja inwestycji poprawi stan bezpieczeństwa zarówno użytkowników ruchu samochodowego, a przez budowę chodnika, również bezpieczeństwo pieszych.

 

 

 

 

 

 

Grafika: https://www.gov.pl/web/polski-lad

2021-11-19