Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Wsparcie dla właścicieli prywatnych domów, którzy udzielili pomocy uchodźcom

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy przyjmuje wnioski o dofinansowanie pobytu uchodźców w domach prywatnych.

Art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa określa, że każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, może być przyznane na jego wniosek świadczenie pieniężne z tego tytułu, nie dłużej niż za okres 60 dni.
Gmina może uzależnić przyznanie lub wypłatę świadczenia od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia. Weryfikacji dokonują upoważnieni pracownicy urzędu gminy. Rozporządzenie Ministra Spraw wewnętrznych i Administracji określiło w swoim rozporządzeniu wzór wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi. Do wniosku należy wypełnić stosowny załącznik.

2022-05-05