Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

WITAMY WIOSNĘ!

Już w tym tygodniu w dniach czwartek - sobota na terenie PSZOK-u odbędzie się akcja „ Witamy Wiosnę”

Każdy mieszkaniec, który przyniesie 20 zużytych baterii, lub zużyty sprzęt elektryczny lub elektroniczny (min. pralka, lodówka telewizor, komputer, elektronarzędzia, małe AGD), lub karmę, posłania dla zwierząt w schroniskach w zamian otrzyma sadzonkę rośliny, drzewka lub krzewu.

Wyselekcjonowane odpady stanowią wartościowe surowce wtórne, które po przetworzeniu zyskają „drugie życie” w takiej samej lub zupełnie innej postaci. Dzięki temu oszczędzamy zasoby przyrody, energię oraz zmniejszamy ilość odpadów wywożonych na wysypiska śmieci.

Ponadto informujemy, że w tym roku wzorem roku ubiegłego przystępujemy do akcji Posprzątaj z nami Małopolskę!

Celem wydarzenia jest zwrócenie uwagi na problem pozostawiania śmieci na zielonych terenach i w miejscach powszechnie użytkowanych.
Ponadto zadaniem akcji jest uświadomienie społeczeństwu, jak ważne jest poszanowanie środowiska, promowanie nieśmiecenia i wszystkie pozostałe działania które realnie redukują nasz negatywny wpływ na najbliższe otoczenie.


Zachęcamy do włączenia się w akcje sołectwa, rady sołeckie, radnych, placówki oświatowe i organizacje.
Chęć udziału w akcji można zgłosić telefonicznie na nr 12-387-14-10 wew. 42 lub mailowo promocja@kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl

2024-03-20