Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Ważność dowodu osobistego - SPRAWDŹ TERMIN!

Zbliża się czas wakacji, wyjazdów zagranicznych ˗ warto więc sprawdzić ważność swojego dowodu osobistego i zadbać o wyrobienie dowodu dla dziecka.

Dowód osobisty jest dokumentem stwierdzającym tożsamość i obywatelstwo polskie, uprawnia między innymi do podróżowania po krajach Unii Europejskiej oraz strefie Schengen. Bez ważnego dowodu osobistego nie załatwimy wielu ważnych spraw w urzędach czy bankach. W związku z tym, jeśli planujemy wakacje zagraniczne lub kończy się termin ważności posiadanego dowodu osobistego, nie odkładajmy wyrobienia dowodu na ostatnią chwilę.

 

Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się osobiście w organie dowolnej gminy na terenie kraju. Wystarczy uzupełnić wniosek o wydanie dowodu osobistego, zabrać ze sobą ważny dowód lub paszport oraz jedną aktualną fotografię wykonaną w pozycji frontalnej.

Natomiast z wnioskiem o dowód dla dziecka występuje jeden z rodziców, opiekun lub kurator. Podczas składania wniosku konieczna jest obecność dziecka, dla którego ma zostać wydany dowód osobisty, wyjątek stanowią dzieci poniżej 5 lat, które nie muszą być obecne podczas składania wniosku. Do wniosku również dołączamy jedną aktualną fotografię w pozycji frontalnej oraz przedkładamy do wglądu ważny dokument tożsamości dziecka (jeśli był wydany). Dla dzieci, które nie ukończyły 12 lat można złożyć wniosek o dowód w postaci dokumentu elektronicznego (przez stronę obywatel.gov.pl) opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym albo podpisem zaufanym. Wydanie dowodu osobistego następuje w terminie do 30 dni od dnia złożenia wniosku.

 

Wymiana dowodu jest bezpłatna, niezależnie od powodu ubiegania się o nowy dowód osobisty.

 

Wzór dowodu osobistego:

2022-05-16