Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

W kolejnych miejscowościach powstaną pobocza utwardzone

W dniu 30.10.2023 r. ogłoszono postępowanie na realizację zadania pn.: „Modernizacja odcinków dróg gminnych w Łuczycach i Łososkowicach – utwardzenie poboczy”.
Przedmiotem zamówienia jest modernizacja odcinków dróg gminnych w miejscowościach: Łuczyce i  Łososkowice – utwardzenie poboczy.
Zakres prac obejmuje głównie wykonanie:
- zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej,
- roboty ziemne,
- rozbiórka elementów dróg, przepustów,
- wykonanie podbudowy z kruszywa, osadzenie krawężników i obrzeży betonowych, - wykonanie nawierzchni z kostki brukowej,
- umocnienie skarp.
• Termin realizacji zamówienia: nie później niż w ciągu 120 dni, licząc od dnia zawarcia umowy
• Termin składania ofert: otwarcie ofert wyznaczono na dzień: 15.11.2023 r.
Zainteresowanych zapraszamy na portal e-zamówienia w celu zapoznania się z tematem, ewentualnie
na stronę BIP Urzędu Gminy Kocmyrzów – Luborzyca.
Linki dostępowe:

2023-11-09