Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Umowy z firmą SANITO podpisane

 

Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla Gmin Województwa Małopolskiego

 

Umowy z firmą SANITO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie na dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła i kotłów na pellet PODPISANE !

 

Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu z Urzędu Marszałkowskiego w ramach działania 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, Poddziałanie: 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych, Gmina Kocmyrzów-Luborzyca podpisała w dniu dzisiejszym, tj. 08.05.2020 r. trzy umowy na zadania:

1. dostawa i montaż 234 szt. mikro-instalacji fotowoltaicznych na terytorium Gminy Kocmyrzów-Luborzyca,

wartość umowy: 3.653.049,24 zł brutto

termin realizacji: 10 miesięcy od daty podpisania umowy

 

2. dostawa i montaż 21 szt. instalacji z pompą ciepła powietrzną na potrzeby ciepłej wody użytkowej lub centralnego ogrzewania na terytorium Gminy Kocmyrzów-Luborzyca,

wartość umowy: 684.389,52 zł brutto

termin realizacji: 10 miesięcy od daty podpisania umowy

 

3. dostawa i montaż 7 szt. kotłów opalanych pelletem na terytorium Gminy Kocmyrzów-Luborzyca,

wartość umowy: 101.349,36 zł brutto

termin realizacji: 10 miesięcy od daty podpisania umowy.

 

Wszystkie te instalację trafią do naszych Mieszkańców, którzy zgłosili się do programu. Przypominamy, iż wkład własny Mieszkańca do instalacji wynosi 40% wartości instalacji + podatek VAT od instalacji, a wartość dofinansowania to 60% kosztów instalacji netto.

W najbliższych dniach każda Gmina będąca w projekcie otrzyma od Wykonawcy do zaakceptowania harmonogram wykonania montażu. W międzyczasie Wykonawcy zostaną udostępnione kontakty do każdego Mieszkańca będącego w projekcie celem omówienia spraw organizacyjnych związanych z montażem.

Jednak proces inwestycyjny w Państwa gospodarstwach uzależniony jest od panującej sytuacji epidemiologicznej związanej z pandemią koronawirusa COVID-19. Wezwania do wpłat wkładów własnych zostaną do Państwa wysłane w momencie realnej szansy rozpoczęcia montażu instalacji, ale przed wejściem do Państwa gospodarstwa Instalatorów. Dlatego najpierw przedstawiciel Wykonawcy według zaakceptowanego harmonogramu skontaktuje się z Państwem celem poznania Państwa woli rozpoczęcia montażu w obecnej sytuacji epidemicznej. Na chwilę obecną do Państwa należała będzie decyzja o wyrażeniu zgody wejścia do domu. W przypadku obawy o zdrowie i braku woli montażu, realizacja u tych Mieszkańców będzie odłożona na czas późniejszy. Oczywiście musimy mieć wszyscy na uwadze, że Wykonawca prędzej czy później będzie musiał wykonać te instalację, ale na dzień dzisiejszy decyzja należy do Państwa. Osoby, które wyrażą wolę montażu bez względu na sytuację epidemiologiczną będą wzywane do zapłaty swoich środków. Po otrzymaniu wpłat firma rozpocznie montaż. Jak tylko będziemy mieć już zaakceptowany harmonogram niezwłocznie go Państwu udostępnimy.

 

Projekt pn. „Partnerski Projekt Budowy Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii dla Gmin Województwa Małopolskiego” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

2020-05-08