Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Tablica informacyjna programu „Czyste Powietrze”

W ramach zawartego Porozumienia pomiędzy Gminą Kocmyrzów- Luborzyca, a WFOŚIGW w Krakowie została zakupiona i sfinansowana tablica informacyjna programu „Czyste Powietrze”. Tablice świetlną LED znajdą Państwo na  elewacji budynku Urzędu Gminy , na której wyświetlane są informacje o Programie „Czyste Powietrze” , a mianowicie pokazują dane na temat ilości złożonych wniosków o dofinansowanie oraz kwocie wypłaconych dotacji. Dane te są aktualizowane co kwartał na podstawie informacji otrzymanej z WFOŚiGW w Krakowie.

Pragniemy przypomnieć, iż w naszym Urzędzie Gminy działa punkt konsultacyjno – informacyjny Programu „Czyste Powietrze”. Ekodoradcy pracujący w punkcie zapraszają codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu Gminy.

Zapraszamy każdego mieszkańca zainteresowanego pozyskaniem dofinansowania do wymiany źródła ogrzewania oraz termomodernizację budynku. Pracownicy Urzędu pomogą skompletować całą dokumentację oraz opracować wnioski.

Aktualne informacje dotyczące programu „Czyste Powietrze” dostępne na stronie:

www.wfos.krakow.pl/ogloszenie-o-zmianie-programu-priorytetowego-czyste-powietrze-od-dnia-03-01-2023-r/

Zachęcamy również do zapoznania się z regulaminem programu na stronie:

czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/

Punkt konsultacyjno-informacyjny  Programu „Czyste Powietrze”, znajduje się w Referacie Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami, I piętro pok. 23A:

  • Justyna Żelazny – Ekodoradca
  • Julita Szafrańska- Ekodoradca

tel. 12 387 14 10 wew. 41
e-mail: ekoteam@kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl

2023-10-10