Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Święto Niepodległości w naszej gminie

W czwartek 11 listopada 2021 roku odbyły się w naszej gminie uroczystości związane z obchodami 103. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. Obchody te jak zawsze miały niezwykle uroczysty charakter. Rozpoczęła je koncelebrowana Msza św. odprawiona w intencji Ojczyzny, w kościele parafialnym w Luborzycy, wspólnie przez proboszcza luborzyckiej parafii księdza Tadeusza Majchera, proboszcza parafii w Goszczy księdza Andrzeja Orlikowskiego, wikariuszy parafii w Luborzycy: księdza Mieszka Ćwiertnię i księdza Krzysztofa Piechowicza, który wygłosił okolicznościową homilię. Oprawę muzyczną nabożeństwa przygotowali muzycy z orkiestry dętej OSP Skrzeszowice „Skrzeszowianka”. Mszę św. w luborzyckiej świątyni uświetniły swoją obecnością poczty sztandarowe Zarządu Gminnego ZOSP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, jednostek OSP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, Gminnego Koła Polskiego Stronnictwa Ludowego, Stowarzyszenia Rodziny Kolpinga, Koła Pszczelarzy z Kocmyrzowa oraz Szkół Podstawowych z terenu naszej gminy.

Po zakończonym nabożeństwie uczestnicy udali się pod Pomnik „Poległym za Ojczyznę”, przy którym wartę honorową pełnili druhowie z jednostki OSP w Goszczy.

Uroczystość pod luborzyckim Pomnikiem rozpoczęło złożenie meldunku przez „dowódcę uroczystości” Komendanta Gminnego OSP Andrzeja Szwajcę  Wójtowi Gminy Markowi Jamborskiemu, po którym nastąpił przegląd pocztów sztandarowych i jednostek OSP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Po nim symboliczną „minutą ciszy” uczczono pamięć zmarłych w ostatnim okresie kombatantów śp. mjr. Mieczysława Żurka oraz śp. por. Michała Pociaska. Następnie głos zabrał Wójt Gminy Marek Jamborski. W swoim wystąpieniu pan Wójt mówił nie tylko o znaczeniu obchodów Święta Niepodległości dla zachowania naszej pamięci historycznej i narodowej tożsamości ale o ich znaczeniu dla przyszłości, jako inspiracji i podstawy do pracy na rzecz rozwoju Polski, w tym naszej „Małej Ojczyzny” – Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Na zakończenie swojego wystąpienia, pan Wójt, złożył serdeczne podziękowania i życzenia wszystkim mieszkańcom naszej gminy biorącym udział w tegorocznym Święcie Niepodległości. Podziękował także tym wszystkim,  którzy przyczynili się do przygotowania w naszej gminie uroczystości obchodów 103. rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Po wystąpieniu pana Marka Jamborskiego krótki  rys historyczny wydarzeń sprzed ponad stu lat przybliżył historyk Jerzy Kozik.

Kolejnym punktem tegorocznych obchodów Święta Niepodległości było złożenie symbolicznych wiązanek kwiatów pod Pomnikiem „Poległym za Ojczyznę” przez przedstawicieli władz samorządowych gminy Kocmyrzów-Luborzyca, w osobach pana Marka Jamborskiego – Wójta Gminy oraz pani Małgorzaty Doniec – Przewodniczącej Rady Gminy, delegację Gminnej Rady Seniorów wraz z jej Przewodniczącą Danutą Sokół, księdza proboszcza Andrzeja Orlikowskiego, delegację Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Kocmyrzów-Luborzyca,  wraz z Prezesem Zarządu druhem Zbigniewem Wawro, Komendanta Gminnego OSP Andrzeja Szwajcę, który wraz z druhami Krzysztofem Malikiem i Leszkiem Kaczmarczykiem złożył wiązankę w imieniu Zarządu Głównego ZOSP RP, Dyrektor Centrum Kultury i Promocji Agnieszkę Brodowską wraz z delegacją i Prezes Stowarzyszenia „Gmina Aktywna+” Sylwią Zawalską-Wierzbińską, delegację Zarządu gminnej organizacji PSL,  przedstawicieli Kół Gospodyń Wiejskich działających w naszej gminie, delegację Stowarzyszenia Rodziny Kolpinga z Luborzycy, delegację Gminnego Koła Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Dyrektor Oddziału Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Kocmyrzowie Sabinę Sitko, przedstawicieli Koła Pszczelarzy w Kocmyrzowie wraz z jego Prezesem Andrzejem Chytrym oraz delegacje działających na terenie  gminy Kocmyrzów-Luborzyca szkół, przedszkoli samorządowych w Dojazdowie i Luborzycy, a także samorządowego żłobka w Luborzycy. Na zakończeniem tej części uroczystości rocznicowych w Luborzycy najmłodsi jej  uczestnicy „wypuścili w niebo” ponad sto białych i czerwonych balonów, symbolizujących naszą Ojczyznę – Polskę.

Obchody tegorocznego Święta Niepodległości zgodnie z wieloletnią już tradycją uświetnił patriotyczny koncert orkiestry dętej ”Skrzeszowianka” pod batutą Dariusza Pikora oraz występy  wokalistek Centrum Kultury i Promocji Estery Wierzbińskiej,  Weroniki Wójcik, a artystyczną część obchodów 103. rocznicy Odzyskania Niepodległości zakończył wspaniały występ, znanej już i cenionej wokalistki Gabrieli Świerczek-Kurowskiej.

Centrum Kultury i Promocji, na ten wyjątkowy dzień, przygotowało również specjalne  stoisko animacyjne, gdzie można było otrzymać kotyliony, flagi i śpiewniki oraz pomalować się w  piękne  barwy narodowe. Centrum zadbało również o ciepły poczęstunek dla wszystkich uczestników uroczystości w Luborzycy, tradycyjną „wojskową” grochówkę, przygotowaną przez firmę „Elegant Bankiet”.

Uroczystość pod „Pomnikiem Poległym za Ojczyznę” w Luborzycy poprowadziła Agnieszka Brodowska wraz z Jerzym St. Kozik.

Organizatorzy serdecznie dziękują Mieszkańcom za tak liczną obecność na tegorocznych obchodach Święta Niepodległości, a  szczególne podziękowanie kierują do druhów z jednostek  OSP w Goszczy, Maciejowicach, Czulicach, Goszycach i Głębokiej oraz Prezesa Zarządu Gminnego OSO Zbigniewa Wawro i Komendanta Gminnego OSP Andrzeja Szwajcy za organizację wsparcia logistycznego.

2021-11-12