Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Święto Niepodległości w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca

   W piątek 11 listopada 2022 roku odbyły się w naszej gminie uroczystości związane z obchodami 104 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. Obchody te miały niezwykle uroczysty charakter. Rozpoczęła je koncelebrowana Msza św. odprawiona w intencji Ojczyzny w kościele parafialnym w Luborzycy. Mszę świętą w luborzyckiej świątyni, uświetniły swoją obecnością poczty sztandarowe Zarządu Gminnego ZOSP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, jednostek OSP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, Gminnego Koła Polskiego Stronnictwa Ludowego, Stowarzyszenia Rodziny Kolpinga, Koła Pszczelarzy z Kocmyrzowa oraz Szkół Podstawowych z terenu naszej gminy.

   Po zakończonym nabożeństwie uczestnicy udali się pod Pomnik „Poległym za Ojczyznę”, przy którym wartę honorową pełnili druhowie z jednostki OSP w Goszycach.

   Uroczystość pod luborzyckim Pomnikiem rozpoczęło złożenie meldunku przez „dowódcę uroczystości” Prezesa Zarządu Gminnego ZOSP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca druha Zbigniewa Wawro Wójtowi Gminy Markowi Jamborskiemu, po którym nastąpił przegląd pocztów sztandarowych. Następnie głos zabrał Wójt Gminy Marek Jamborski. W swoim wystąpieniu pan Wójt mówił o znaczeniu Święta Niepodległości dla zachowania naszej narodowej tożsamości i pamięci historycznej, a także konieczności podejmowania systematycznych działań na rzecz umocnienia naszej Niepodległości, szczególnie wobec zagrożeń, które przyniosły ze sobą ostatnie lata. Na zakończenie swojego wystąpienia pan Wójt złożył serdeczne podziękowania i życzenia wszystkim uczestnikom tegorocznego Święta Niepodległości. Po wystąpieniu pana Marka Jamborskiego, postać urodzonego w Luborzycy Michała Wieruszewskiego, żołnierza Pierwszej  Kompanii Kadrowej przybliżył zebranym historyk Jerzy Kozik.

   Kolejnym punktem tegorocznych obchodów Święta Niepodległości było złożenie symbolicznych wiązanek kwiatów pod Pomnikiem „Poległym za Ojczyznę” przez przedstawicieli władz samorządowych Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, w osobach pana Marka Jamborskiego – Wójta Gminy oraz pani Małgorzaty Doniec – Przewodniczącej Rady Gminy, przedstawicieli Rady Powiatu Krakowskiego, delegację Gminnej Rady Seniorów wraz z jej Przewodniczącą Danutą Sokół, proboszczów parafii w Luborzycy (ks. Tadeusz Majcher) i Goszczy (ks. Andrzej Orlikowski), delegację Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Kocmyrzów-Luborzyca wraz z jej Prezesem Zarządu druhem Zbigniewem Wawro, Dyrektor Centrum Kultury i Promocji Agnieszkę Brodowską wraz z pracownikami, delegację gminnej organizacji PSL, przedstawicielki Kół Gospodyń Wiejskich działających w naszej gminie, Koło Gospodyń Wiejskich z Kocmyrzowa, delegację Stowarzyszenia Rodziny Kolpinga z Luborzycy, delegację Gminnego Koła Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Dyrektor Oddziału Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Kocmyrzowie Sabinę Sitko, przedstawicieli Koła Pszczelarzy w Kocmyrzowie wraz z jego Prezesem Andrzejem Chytrym oraz delegacje działających na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca szkół, przedszkoli samorządowych w Dojazdowie i Luborzycy, a także samorządowego żłobka w Luborzycy.  

   Obchody tegorocznego Święta Niepodległości, zgodnie z wieloletnią już tradycją, uświetnił  koncert utworów patriotycznych, w wykonaniu orkiestry dętej ”Skrzeszowianka”, pod batutą Dariusza Pikora. 

   Dalsza część obchodów 104 rocznicy Odzyskania Niepodległości odbyła się w sali widowiskowej Centrum Kultury i Promocji, a rozpoczęły ją występy wokalistek z Centrum Kultury i Promocji: Dominiki Chaładaj i Weroniki Wójcik. Następnie na scenie, przed licznie zgromadzoną publicznością, wystąpił duet Wojciech Świtała (skrzypce, fortepian) i Joanna Dąbrowska (śpiew).

   Wreszcie nastąpił kulminacyjny punkt artystycznej części obchodów 104 rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Na scenie naszego Centrum Kultury wystąpił Chór Męski „Agricola” Krakowskiego Środowiska Akademickiego, którym dyryguje pani Joanna Gutowska-Kuźmicz, ze specjalnym, okolicznościowym koncertem pt. „Hej, strzelcy wraz nad nami orzeł biały”.

   Chór Męski „Agricola” Krakowskiego Środowiska Akademickiego został założony w 2007 roku przy Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, z inicjatywy profesora Kazimierza Wiecha. Chór „Agricola” wielokrotnie koncertował tak w Polsce, jak i poza jej granicami m.in. w Holandii, w Belgii, we Włoszech i na Ukrainie. Występ Chóru „Agricola” stał się wspaniałym wydarzeniem kulturalnym w naszej gminie i przyniósł licznie zgromadzonej publiczności wiele chwil wzruszeń i radości. Za ten znakomity wytęp, artystom, serdecznie podziękował Wójt Gminy Marek Jamborski.

   Szczególnym punktem obchodów tegorocznego „Święta Niepodległości” było wspólne odśpiewanie przez artystów i publiczność, punktualnie o godzinie 12.00, naszego Hymnu Narodowego - Mazurka Dąbrowskiego, w ramach ogólnopolskiej akcji „Niepodległa do hymnu”. Przypomnijmy, że „Niepodległa do hymnu” to jedyne w swoim rodzaju wydarzenie, zapoczątkowane w 2018 roku – w setną rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości, wydarzenie, które podkreślić ma, że potrafimy zjednoczyć się w tym wyjątkowym dniu dla naszej Ojczyzny. Jego pomysłodawcą i koordynatorem całości akcji „Niepodległa do hymnu” jest Biuro Programu „Niepodległa”.

   Nie było to jedyne wspólne śpiewanie podczas tegorocznych obchodów „Święta Niepodległości”. Tak jak i w ubiegłych latach, obecni w Centrum Kultury mieszkańcy naszej gminy, wspólnie zaśpiewali najpopularniejsze pieśni i piosenki patriotyczne.
   Obchody tegorocznego Święta Niepodległości zakończyła tradycyjna „wojskowa grochówka”, przygotowana przez firmę „Elegant Bankiet”, której fundatorem było Centrum Kultury i Promocji Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.

     Organizatorzy serdecznie dziękują Mieszkańcom gminy, delegacjom placówek oświatowych, przedstawicielom organizacji pozarządowych za liczną obecność podczas  tegorocznych obchodów Święta Niepodległości. Szczególne podziękowanie kierujemy do druhów        z jednostek OSP naszej gminy za okazaną  pomoc i wsparcie przy organizacji obchodów tegorocznego Dnia Niepodległości. 

2022-11-12