Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Informujemy, że wnioski o przyznanie świadczenia pomocy materialnej dla uczniów można składać w terminie do 15 września 2023 roku w siedzibie Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie - Luborzycy.


O stypendium socjalne mogą ubiegać się rodziny w których miesięczna wysokość dochodu na osobę nie przekracza 600 zł netto na osobę w rodzinie.
Więcej informacji:
http://www.cze.edu.pl/index.php?menu=6222&submenu=6226#0

 

2023-09-04