Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Strażackie święto w Marszowicach

W niedzielę 5 czerwca 2022 roku w Marszowicach odbyły się Gminne Obchody Dnia Strażaka, połączone z uroczystym poświeceniem, pozyskanego dla jednostki OSP Marszowice, średniego, gaśniczego samochodu bojowego Mercedes GBA 2,5x16.

Strażackie święto w Marszowicach rozpoczęło się od uroczystej, koncelebrowanej Mszy świętej, którą odprawili: Kapelan Gminny OSP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, proboszcz parafii Goszcza, ksiądz Andrzej Orlikowski, Honorowy Kapelan Gminny OSP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, obecnie proboszcz parafii Stanisław Górny, ksiądz Bogusław Zając oraz proboszcz parafii Luborzyca ksiądz Tadeusz Majcher. Oprawę muzyczną Mszy świętej zapewnili muzycy ze strażackiej orkiestry dętej "TON" z Goszczy, pod batutą kapelmistrza Eugeniusza Sokoła. Po zakończonym nabożeństwie, ksiądz Andrzej Orlikowski, uroczyście poświęcił samochód strażacki, będący na wyposażeniu druhów z Marszowic.

Następnie, zgodnie ze strażackim ceremoniałem, Komendant Gminny OSP druha Andrzej Szwajca, złożył meldunek Honorowemu Prezesowi Zarządu Gminnego ZOSP, Wójtowi Gminy Kocmyrzów-Luborzyca Markowi Jamborskiemu, po czym miało miejsce uroczyste wciągnięcia na maszt flagi państwowej.

W dalszej części uroczystości Prezes Zarządu Gminnego ZOSP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca druh Zbigniew Wawro powitał obecnych w Marszowicach Gości, wśród których byli m.in.: Marek Jamborski – Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, Honorowy Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP, Wiesław Rudka - Wójt Gminy Koniusza, brygadier Arkadiusz Kielin - Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Krakowie, druh Adam Przecherka -Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP, Komendant Komisariatu Policji w Słomnikach nadkomisarz Marek Kyzioł, Izabela Jędrzejek - Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Krakowie, Beata Bartoszek i Piotr Tochowicz - Radni Powiatu Krakowskiego, Małgorzata Doniec - Przewodnicząca Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, a także Radni i Sołtysi naszej gminy. Szczególnie serdecznie Prezes Zbigniew Wawro powitał obecnych w Marszowicach druhów z jednostek OSP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Po zakończonym powitaniu, głos zabrał druh Stanisław Kułaga, Prezes OSP Marszowice, który przedstawiła zebranym historię pozyskania samochodu gaśniczego dla druhów z Marszowic oraz jego szczegółowe dane techniczne. W swoim wystąpieniu druh Stanisław Kułaga serdecznie podziękował władzom samorządowym naszej gminy, a w szczególności Wójtowi Gminy Markowi Jamborskiemu, bez wsparcia którego pozyskanie samochodu dla OSP Marszowice nie byłoby możliwe.
Kolejnym punktem uroczystości było oficjalne przekazanie samochodu w użytkowanie jednostce z Marszowic przez Wójta Gminy Marka Jamborskiego, Przewodniczącą Rady Małgorzatę Doniec oraz brygadiera Arkadiusza Kielina. Kluczyki wraz z stosownymi dokumentami z rąk pana Wójta i pani Przewodniczącej odebrali Naczelnik OSP Marszowice druh Piotr Dzieża oraz kierowca samochodu druh Krzysztof Poszwa. Podsumowaniem przekazania samochodu gaśniczego było przecięcie symbolicznej wstęgi, którą "podtrzymywali Rodzice Chrzestni": pani Agnieszka Janeczek i pan Robert Niedzielski, przez Wójta Marka Jamborskiego, Przewodniczącą Małgorzatę Doniec, brygadiera Arkadiusza Kielina oraz Prezesa OSP Marszowice Stanisława Kułagę.

W dalszej części uroczystości odbyła się dekoracja zasłużonych druhów strażackiej jednostki z Marszowic odznaczeniami i wyróżnieniami. I tak:

 • „Srebrnym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa” uhonorowani zostali: Stanisław Machnik, Tadeusz Dzieża, Wiesław Wójcik,Piotr Dzieża, Waldemar Chochołek, Mariusz Kozioł, Łukasz Jędrychowski, Damian Wójcik, Dariusz Walczyk;
 • „Brązowy Medal za Zasługi dla Pożarnictwa” otrzymali: śp. Grzegorz Janeczek, medal odebrała małżonka Agnieszka Janeczek, Krzysztof Poszwa, Andrzej Kozioł,Piotr Wcisło, Michał Dzieża, Krzysztof Bubak, Grzegorz Wcisło,Tadeusz Machnik;
 • Dyplomami uznania za szczególne działania na rzecz ochrony przeciwpożarowej wyróżnieni zostali:Wioletta Poszwa, Maja Dzieża, Michał Przybyszewski, Łukasz Jędrychowski, Renata Bletek, Zbigniew Kotaba, Tadeusz Merta;
 • Medalem „Wzorowy Strażak” wyróżniono: Jakuba Niedospiała i Dawida Łuckiewicza;
 • Honorowymi Odznakami za Wysługę Lat wyróżniono druhów:
  XXXV Lat Służby: Józef Szczupak, Wiesław Wójcik;
  XX Lat Służby:Waldemar Chochołek, Dariusz Walczyk, Mariusz Kozioł, Piotr Dzieża, Michał Dzieża,Grzegorz Wcisło, Grzegorz Szczupak;
  XV Lat Służby:Tadeusz Machnik;
  X Lat Służby:Wioletta Poszwa, Grzegorz Łuckiewicz, Arkadiusz Chochołek, Tomasz Kozioł, Dominik Czekaj.

Po dekoracji z krótkimi wystąpieniami, zwrócili się do zebranych na uroczystościach w Marszowicach: Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca Marek Jamborski, Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Krakowie Arkadiusz Kielin, który wręczył Prezesowi OSP Marszowice specjalny list gratulacyjny. Z kolei Radna Beata Bartoszek wraz z Dyrektor Izabela Jędrzejek przekazały na ręce Prezesa Stanisława Kułagi okolicznościowy grawer. Jako ostatni głos zabrał Adam Przecherka -Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego.

Niedzielne święto strażackie w Marszowicach zakończył przemarszu pocztów sztandarowych i pododdziałów jednostek OSP działających na terenie naszej gminy, który prowadził Komendant Gminny OSP druh Andrzej Szwajca. Przemarszowi druhów towarzyszyła marszowa muzyka w wykonaniu strażackiej orkiestry dętej „Skrzeszowianka” Skrzeszowice, pod batutą kapelmistrza Dariusza Pikora.

Value cannot be null. Parameter name: source

2022-08-03