Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Strażackie Święto w Maciejowicach

W niedzielę 18 czerwca 2023 r. w Maciejowicach odbyły się gminne obchody Dnia Strażaka. Święto to połączone było z poświęceniem i przekazaniem jednostce OSP Maciejowice sztandaru oraz samochodu pożarniczo-gaśniczego „Mercedes”. Uroczystości w Maciejowicach rozpoczął przemarsz pocztów sztandarowych i pododdziałów jednostek OSP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, który prowadził Komendant Gminny OSP druh Andrzej Szwajca. Przemarszowi pocztów, tak jak i całemu strażackiemu świętu w Maciejowicach towarzyszyła okolicznościowa oprawa muzyczna, którą zapewniły połączone strażackie orkiestry dęte „TON” z Goszczy oraz „Skrzeszowianka” ze Skrzeszowic, pod batutą kapelmistrza Dariusza Pikora. Przemarsz zakończył meldunek, który Wiceprezesowi Zarządu Powiatowego ZOSP druhowi Jerzemu Ujmie złożył Komendant Gminny druh Andrzej Szwajca.

W dalszej części uroczystości odprawiona została koncelebrowana Msza święta, pod przewodnictwem księdza Tomasza Tomczyka, Honorowego Członka OSP Maciejowice, obecnie pełniącego posługę duszpasterską w Szwajcarii. Księdzu Tomaszowi asystowali w koncelebrze ksiądz Andrzeja Orlikowski – kapelan ZOSP RP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, proboszcz parafii Goszcza, ksiądz Tadeusz Majcher - proboszcz parafii Luborzyca oraz ksiądz Franciszek Walkosz - proboszcz parafii Prusy. Podczas nabożeństwa kapelan gminny ZOSP ksiądz Andrzej Orlikowski uroczyście poświęci nowy sztandar jednostki OSP Maciejowice oraz samochód strażacki.

`

Po zakończonym nabożeństwie nastąpiło uroczyste wciągnięcie flagi państwowej na maszt, Następnie Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP druh Zbigniew Wawro powitał obecnych na uroczystości mieszkańców Maciejowic oraz zaproszonych Gości, wśród których byli m.in. Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, a równocześnie Honorowy Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP Marek Jamborski, Henryk Gawor - Wicestarosta Powiatu Wielickiego, Radni Gminy Kocmyrzów-Luborzyca st. bryg. Arkadiusz Kielin - Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Krakowie, druh Jerzy Ujma - Wiceprezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP Powiatu Krakowskiego, druh Krzysztof Malik - Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP, Izabela Jędrzejek - Dyrektor Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Powiatu Krakowskiego, Arkadiusz Boroń – Prezes Okręgu Małopolskiego ZNP oraz podinspektor Marek Kyzioł – Komendant Komisariatu Policji w Słomnikach. Po zakończonym powitaniu, głos zabrał Prezes OSP Maciejowice druh Leszek Kaczmarczyk, który przybliżył zebranym historię działań podejmowanych na rzecz ufundowania sztandaru dla jednostki OSP Maciejowice. Po zakończonym wystąpieniu Wiceprezes ZOSP Powiatu Krakowskiego druh Jerzy Ujma wręczył druhowi: Leszkowi Kaczmarczykowi sztandar jednostki, który następnie przekazany został pocztowi sztandarowemu, w skład którego wchodzili druhowie: Wojciech Janczyk, Krystian Kaczmarczyk oraz Adam Jamróz.

 

Następnym punktem uroczystości w Maciejowicach było przekazanie dokumentów i kluczyków do nowego samochodu druhom z Maciejowic przez Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca Marka Jamborskiego, st. bryg. Arkadiusza Kielina - Zastępcę Komendanta Miejskiego PSP w Krakowie, Izabelę Jędrzejek - Dyrektor Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Powiatu Krakowskiego oraz Prezes OSP Maciejowice druh Leszka Kaczmarczyka.

 

Po formalnym przekazaniu nowego samochodu strażakom z Maciejowic, odbyła się uroczysta dekoracja odznaczeniami i wyróżnieniami. Jako pierwsza wyróżniona została jednostka OSP Maciejowice, którą wyróżniono „Srebrnym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa.” Medalem tym sztandar jednostki uhonorowali Wiceprezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP Powiatu Krakowskiego druh Jerzy Ujma oraz druh Krzysztof Malik -Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP. Następnie „Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa” wyróżnieni zostali: druhna Aleksandra Bielecka oraz druh Leszek Kaczmarczyk. „Srebrnym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa” wyróżniono druhów: Tomasza Dońca, Wojciecha Janczyka, Krzysztofa Marczykiewicza, Tadeusza Tomczyka, Tomasza Marczykiewicza, Łukasza Kowala, Marcina Raźnego, Dominika Dońca i Krzysztofa Maja. Z kolei „Brązowy Medal za Zasługi dla Pożarnictwa” otrzymali:druhna Sylwia Janczyk oraz druhowie Piotr Nowak, Wiesław Dukat, Jan Dukat, Tomasz Bakalarz.

Odznaką „Zasłużony dla Pożarnictwa Powiatu Krakowskiego” wyróżniono druha Karola Witka.

Z kolei Honorowymi Odznakami za Wysługę Lat wyróżniono:

50 Lat Służby – Janusz Szopa i Krzysztof Janczyk,

45 Lat Służby – Jan Batko,

35 Lat Służby – Józef Bielecki, Jan Białko, Krzysztof Doniec, Wiesław Dukat, Jarosław Dzioba, Fryderyk Jagła, Leszek Kaczmarczyk, Andrzej Król,

Ryszard Król, Karol, Witek, Jan Zębala, Ryszard Krzyworzeka, Ryszard Łojek, Marian Maj, Henryk Nowak, Wiesław Raźny, Marcin Witek,

30 Lat Służby – Ryszard Bielecki, Mariusz Maj, Tomasz Tomczyk,

25 Lat Służby – Dominik Doniec, Tomasz Doniec, Łukasz Kowal, Krzysztof Maj, Wojciech Janczyk, Marcin Raźny,

20 Lat Służby – Krzysztof Marczykiewicz, Tomasz Marczykiewicz, Tadeusz Tomczyk, Jan Dukat,

10 Lat Służby – Sylwia Janczyk, Tomasz Bakalarz.

 

 

W dalszej części uroczystości w Maciejowicach dyplomami honorowymi nadanymi przez Zarząd OSP Maciejowice wyróżniono druhny i druhów: Karolinę Tomczyk, Natalię Krawczyk, Grzegorza Dziobę, Adama Jamroza, Jakuba Ważydrąga, Damiana Dukata, Krystiana Kaczmarczyka, Annę Kaczmarczyk, Krzysztofa Raźnego, Karola Bienia, Kacpra Witasa i Tomasza Pałetko.

 

Zarząd OSP Maciejowice okolicznościowymi dyplomami uhonorował także organizacje i osoby działające aktywnie na rzecz jednostki straży w Maciejowicach. Dyplomy te otrzymali: Koło Gospodyń Wiejskich Maciejowice, Szkoła Podstawowa w Maciejowicach, Sołtys wsi Maciejowice pan Tadeusz Witas oraz panowie Sławomir Pałetko i Marek Thier.

 

Po zakończonej uroczystości dekoracji z krótkimi wystąpieniami do wszystkich członków Ochotniczych Straży Pożarnych, a w szczególności druhów z Maciejowic zwrócili się kolejno: Wójt Gminy Marek Jamborski, st. bryg. Arkadiusz Kielin - Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Krakowie, druh Jerzy Ujma -Wiceprezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP Powiatu Krakowskiego, druh Krzysztof Malik -Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP oraz pan Adam Bogal, lokalny przedsiębiorca, który ufundował dla jednostek OSP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca bony paliwowe za kwotę 12 tysięcy złotych.

 

Po zakończeniu tej części uroczystości w Maciejowicach jej uczestnicy z wielką przyjemnością obejrzeli występ uczniów i przedszkolaków ze Szkoły Podstawowej w Maciejowicach. Na zakończenie niedzielnych strażackich uroczystości w Maciejowicach przedstawiciele „strażackiej społeczności” naszej gminy wręczyli wspaniały bukiet kwiatów i złożyli najserdeczniejsze życzenia imieninowe panu Wójtowi Markowi Jamborskiemu.

 

2023-06-20