Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Stan realizacji mających na celu złagodzenie skutków rosnącej inflacji

Informacja GOPS Kocmyrzów-Luborzyca w sprawie realizacji programów mających na celu złagodzenie skutków rosnącej inflacji( wg stanu na dzień 17-11-2022r).
Dodatek osłonowy
 • 31.10.2022r. zakończono przyjmowanie wniosków.
 • Realizacja dodatku osłonowego miała na celu wsparcie dla osób o niskich dochodach w celu złagodzenia skutków rosnącej inflacji.
 • Wypłacono dodatek dla 1331 wnioskodawców.
 • Ostateczny termin wypłaty przypada na dzień 2 grudnia 2022r.
Dodatek węglowy
 • Świadczenie mogą otrzymać gospodarstwa domowe, dla których głównym źródłem ogrzewania jest węgiel lub paliwa węglopochodne.
 • Wnioski o wypłatę dodatku węglowego w wysokości 3 tys. zł można składać do 30 listopada 2022 r.
 • Wypłacono dodatki dla 1172 wnioskodawców.
 • Pozostałe wnioski podlegają weryfikacji i zostaną zrealizowane niezwłocznie po ustaleniu prawa do dodatku.
 • W celu weryfikacji niektórych wniosków, pracownicy GOPS dokonują weryfikacji poprzez dokonanie wywiadu środowiskowego ( takiej weryfikacji podlega obecnie ok 100 wniosków).
Dodatek do innych źródeł ciepła
 • Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła daje możliwość dofinansowania zakupu opału: peletu drzewnego, drewna kawałkowego i innych rodzajów biomasy oraz gazu skroplonego LPG lub oleju opałowego.
 • Pierwsze wypłaty świadczeń w ramach tego dodatku zostały wypłacone 15.11.2022r.
 • Wypłacono dodatki dla 128 wnioskodawców
 • Kolejne wypłaty zostaną dokonane niezwłocznie po pozytywnym rozpatrzeniu kolejnych wniosków.
Dodatek elektryczny
 • Dodatek elektryczny w kwotach 1000zł i 1500 zł przewidziany jest dla tych, którzy jako główne źródło ciepła wykorzystują ogrzewanie elektryczne, ale też pompy ciepła.
 • Dopłata do ogrzewania prądem nie przysługuje jednak wszystkim ogrzewającym swoje domy energią elektryczną.
 • Ustawa przewiduje jednorazowy dodatek elektryczny dla tych gospodarstw domowych, które zużywają energię elektryczną do ogrzewania, w tym wykorzystują pompy ciepła. Wysokość dodatku będzie wynosiła 1000 zł, natomiast w przypadku rocznego zużycia energii elektrycznej powyżej 5 MWh, zostanie on podwyższony do 1500 zł.
 • Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego będzie można złożyć od 1 grudnia 2022 do 1 lutego 2023 r. Wnioski złożone po tym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.
 • Gmina wypłaci świadczenia do dnia 31 marca 2023 r.

 

Ponadto przypominamy, że cały czas można składać wnioski o preferencyjny zakup węgla w urzędzie gminy.

2022-11-18