Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Rusza program „OPIEKA WYTCHNIENIOWA”

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią całodobową opiekę nad osobami niepełnosprawnymi.

Rodzaje świadczeń:
Usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego, mające na celu odciążenie rodzin osób niepełnosprawnych w opiece nad osobami zależnymi. Druga forma to świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego.
W tej formie z kolei zostaną zorganizowane 14 dniowe turnusy odciążeniowe, mające na celu wsparcie rodzin osób niepełnosprawnych w opiece nad niepełnosprawnym członkiem rodziny.

Szczegółowych informacji udziela Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej tel. (12) 387-11-10, (12) 387 11 71, (12) 387 24 32

Zadanie "Opieka wytchnieniowa" finansowane z Funduszu Solidarnościowego o całkowitej wartości 69 156 zł.

2022-04-20