Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Rozpoczęcie zajęć szkolnych dla dzieci pochodzenia ukraińskiego

Urząd Gminy Kocmyrzów-Luborzyca rekomenduje Szkołę Podstawową w Luborzycy jako centralny punkt edukacyjny na terenie gminy. Szkoła organizuje klasy przygotowawe dla dzieci, które nie porozumiewają się w języku polskim. Zajęcia prowadzone będą w trzech grupach wiekowych: klasy I-III od godź. 11.25, klasy IV-VI od godź 12.30, klasy starsze od godziny 12.30. Od rana od godziny 8.00 czynna będzie świetlica dla wszystkich dzieci gdzie będą mogły przebywać przed lekcjami. Mamy, które nie zdążyły jeszcze zapisać swoich dzieci do szkoły proszone są o kontakt z dyrekcją szkoły tel. 12 387 21 40 i wypełnienie Karty Zapisu.

Pozostałe szkoły na terenie gminy przyjmują wyłącznie dzieci które znają język polski na poziomie komunikatywnym.

Управа ґміни Коцмиржув-Любожиця рекомендує початкову школу в Любожиці як центральний навчальний пункт у гміні. У школі організовуються заняття для дітей, які не розуміють польської мови. Заняття проводитимуться у трьох вікових групах: 1-3 класи. 11.25, IV-VI класи з 12.30, старші з 12.30. З 8.00 буде світло для всіх дітей перед уроками. Керівництво школи зв’яжеться з матерями, які ще не змогли записати дітей до школи. 12 387 21 40 та заповнення бланка обліку.

Решта шкіл гміни приймають лише дітей, які знають польську комунікативну мову.

2022-05-05