Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Z powodu rosnącej liczby zgłoszeń dotyczących psów biegających wolno, przypominamy kilka najważniejszych aspektów dotyczących ich odpowiedniego utrzymywania:

Art. 10a ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U.2023.1580 t.j.) informuje: Zabrania się puszczania psów bez możliwości ich kontroli i bez oznakowania umożliwiającego identyfikację właściciela lub opiekuna.

Psy swobodnie poruszające się poza obszarem posesji mogą stwarzać zagrożenie przede wszystkim dla ludzi, kierowców (tym samym dla siebie samych) oraz innych zwierząt, również dzikich.

W ostatnim czasie zauważyć można wiele informacji dotyczących pogryzionych przez psy mieszkańców, zagryzionych kotów i saren. Przypominamy zatem, że psy nie powinny luzem opuszczać posesji, może to nieść bowiem wiele negatywnych skutków.

Bardzo często psy posiadające właściciela, które biegają wolno bez oznakowania w formie chipa czy adresatki, zabierane są do schroniska dla bezdomnych zwierząt z powodu braku możliwości ich identyfikacji. Dzieje się tak, dlatego, że zwierzęta bezdomne w świetle prawa to zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały (art. 4 pkt. 16 u o.z.). Dodatkowo zgodnie z art. 11 ust. 3 tej samej ustawy, zabrania się odławiania zwierząt bezdomnych bez zapewnienia im miejsca w schronisku dla zwierząt (...)

Zabezpieczone w schronisku zwierzę często nie wraca już do swojego domu, na przykład przez nieskuteczne jego poszukiwanie przez właściciela, brak informacji o miejscu jego pobytu, brak możliwości jego transportu i rezygnację z odbioru czy obawę przed konsekwencjami lub kosztami z tym związanymi.

Bardzo ważne jest zatem odpowiednie oznakowanie zwierzęcia, umożliwiające jego identyfikację w przypadku zaginięcia. Zachęcamy do chipowania zwierząt – polega ono na wszczepieniu pod skórę zwierzęcia miniaturowego procesora zawierającego 15-cyfrowy kod identyfikacyjny, który następnie zostanie wprowadzony przez lekarza weterynarii do internetowej bazy danych wraz z danymi właściciela, umożliwiającymi identyfikację zwierzęcia w przypadku jego zaginięcia. Koszt chipowania oscyluje w okolicy 30-50 zł.

OBOWIĄZKOWE jest terminowe szczepienie psów przeciw wściekliźnie. Posiadacze psów są zobowiązani zaszczepić psy przeciwko wściekliźnie w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez psa 3 miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia (art. 56 ust. 2 ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt).

Za niespełnienie tego obowiązku grozi mandat karny w wysokości do 500 zł.

Co w przypadku znalezienia porzuconego zwierzęcia? Osoba, która napotka porzuconego psa lub kota, w szczególności pozostawionego na uwięzi, ma obowiązek powiadomić o tym najbliższe schronisko dla zwierząt, straż gminną lub Policję (art. 9a u o.z.). Gmina nie współpracuje z najbliższym schroniskiem i nie posiada straży gminnej, więc jeżeli istnieje przypuszczenie, że pies nie opuścił na pewien czas posesji, tylko może być zwierzęciem zabłąkanym lub porzuconym (jest notorycznie spotykany w danym obrębie, jest bardzo agresywny, dziki, zaniedbany, wychudzony czy osłabiony), fakt taki należy zgłosić na Komisariat Policji w Słomnikach. Urząd Gminy w godzinach pracy również może przyjąć zgłoszenie i przekazać je do schroniska dla bezdomnych zwierząt w Bolesławiu, z którym Gmina współpracuje.

W ramach zabezpieczenia i odłowienia takiego zwierzęcia często bardzo przydatna jest współpraca i pomoc mieszkańców. Do czasu przyjazdu na miejsce pracownika schroniska, zwierzę może przemieścić się już znacznie poza obręb jego znalezienia, dlatego jeżeli istnieje możliwość zamknięcia takiego psa na posesji przez mieszkańca do czasu jego zabezpieczenia przez schronisko, jest pewność, że interwencja przebiegnie pomyślnie i zwierzęciu zostanie udzielona pomoc.

W przypadku kiedy wiadomo lub istnieje podejrzenie, że zwierzę posiada właściciela a nie jest odpowiednio zabezpieczone, sprawę niezwłocznie należy przekazać na Komisariat Policji

w Słomnikach ze wszystkimi informacjami, mogącymi ułatwić weryfikację właściciela.

W taki sposób właściciel zostanie pouczony o konieczności odpowiedniego zabezpieczenia zwierzęcia a sam pupil szybciej wróci do domu.

Problem bezdomności zwierząt jest znany od lat i niestety nie traci swej mocy. Zarówno organizacje pozarządowe działające na rzecz ochrony zwierząt, przytuliska, jak i schroniska

dla bezdomnych zwierząt stale są przeładowane, liczba zwierząt wymagających pilnej opieki

i leczenia nie maleje, a świadomość wielu właścicieli zwierząt w zakresie odpowiednich warunków utrzymania i zabezpieczenia zwierzęcia pozostawia wiele do życzenia. Mimo wielu instytucji walczących z bezdomnością zwierząt i często bezmyślnością właścicieli, potrzebna jest ogólna współpraca pomiędzy takimi instytucjami a mieszkańcami, sąsiadami i świadkami niewłaściwych zdarzeń. Prosimy zatem o informowanie odpowiednich służb i organów w przypadku wystąpienia którejś z wyżej opisanych sytuacji.

 

2024-02-26