Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

PRZYPOMNIENIE ! Składanie deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)

Od 1 lipca br. każdy mieszkaniec lub zarządca budynku będzie miał obowiązek złożyć deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). W tym systemie informatycznym będą umieszczone informacje o rodzaju ogrzewania stosowanego w budynkach.

Na złożenie deklaracji obywatele będą mieli 12 miesięcy dla budynków, które już istnieją.

W przypadku nowo powstałych budynków będzie to termin 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła.

Deklaracja dotyczy źródła/źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych i będzie dostępna w urzędzie właściwym dla umiejscowienia budynku oraz do pobrania na stronie internetowej https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq

Wypełniony dokument można złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, za pośrednictwem którego dane zostaną przekazane do CEEB.

Celem złożenia deklaracji jest pozyskanie rzetelnych i wiarygodnych informacji od mieszkańców na temat używanych źródeł ogrzewania swoich domów oraz stosowanego opału. Zebranie tych informacji w jedna bazę, pozwoli podejmować skuteczne działania mające na celu poprawę jakości powietrza.

Ponadto informujemy, że nasi Ekodoradcy pozostają do Państwa dyspozycji pod nr tel.: 12/387 14 10 wew. 41 lub osobiście w tut. Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.

2021-07-02