Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

PRZYPOMNIENIE ! Składanie deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)

Do czwartku (30 czerwca 2022 r.), każdy właściciel i zarządca nieruchomości musi złożyć obowiązkową deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) !

Złożyć ją można:

W formie elektronicznej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego CEEB https://ceeb.gov.pl/

W formie papierowej – wypełniony dokument można wysłać listem lub złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Kocmyrzów – Luborzyca.

Deklaracja do pobrania na stronie internetowej

https://www.gunb.gov.pl/sites/default/files/pliki/dokumenty/deklaracja_a_v.1.4_-_1.3.2022.pdf?904

https://www.gunb.gov.pl/sites/default/files/pliki/dokumenty/deklaracja_b_v.1.4_-_1.03.2022.pdf?905

Więcej informacji oraz pomoc przy wypełnieniu deklaracji jest dostępna w pokoju ekodoradców w godzinach pracy Urzędu Gminy.

Karolina Duk – Ekodoradca

Justyna Żelazny – Ekodoradca

Julita Szafrańska - Ekodoradca

Parter, pok. nr 9, tel. 12 387 14 10, wew. 41

ekoteam@kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl

ekodoradca@kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl2021-11-25